Essays about: "structure proposal"

Showing result 1 - 5 of 142 essays containing the words structure proposal.

 1. 1. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helena Karlsson; [2017]
  Keywords : takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Abstract : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. READ MORE

 2. 2. Örebro Market hall : A second chance at a new life

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Hillevi Robertsson Quinn; [2017]
  Keywords : Market hall; addition; reuse; light transmission; natural light; restore; Örebro; Saluhall; tillägg; återanvändning; ljusföring; naturligt ljus; återställa; Örebro;

  Abstract : How does one restore the original life and program to a building that has been repurposed several times over the preceding decades? In the 1950s, Örebro had a fine market hall with great light and spaces. In the 1970s a supermarket took over the space, and the old roof with its skylights was demolished, but the original construction with its beams and pillars remains today. READ MORE

 3. 3. Exploring the Use of Graphene as a Target Material for Laser Plasma Ion Acceleration

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Author : Hannes Pahl; [2017]
  Keywords : Laser Plasma Acceleration; Target Material; Graphene; Physics and Astronomy;

  Abstract : The interaction of a solid target with an ultra-high intensity laser pulse can result in the laser plasma acceleration of ions. The recent proposal of a new laser plasma ion acceleration scheme, named chirped standing wave acceleration, has created interest in a new class of ultra-thin solid target materials, either freestanding or as a part of novel compound targets. READ MORE

 4. 4. Why is low wages the right way to integration? : A discourse analysis searching for perceptions of justice in Swedish parliamentary debates

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Shade Amao; [2016]
  Keywords : Nancy Fraser; discourse analysis; recognition; redistribution; affirmation; transformation; low wages; integration; parliamentary debate; Sweden;

  Abstract : This study has centered on the proposal for decreasing the entrance rate in order to create more jobs and integrate the increasing asylum seekers in the Swedish society. Based on a discourse analysis on the parliamentary debates “The road to the labor market” and “Integration”, this thesis examines the discourses around ‘justice’. READ MORE

 5. 5. Stadsliv vid vatten : ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peter Staflin; [2016]
  Keywords : offentliga rum; stadsliv; tillgänglighet; strandkant; kajpromenad; grönstruktur; husbåt; söder Mälarstrand;

  Abstract : Stockholm är en stad vid vattnet och strandkanterna är betydande för stadens identitet. Sedan bilismens expansion i Stockholm har strandkanterna förändrats till trafikleder och parkeringsplatser som fragmenterar staden. READ MORE