Essays about: "structure proposal"

Showing result 1 - 5 of 155 essays containing the words structure proposal.

 1. 1. Transforming Nyhamnen : using evolutionary design as a tool for developing flood adapted urban spaces

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Karlsson; Elin Skagerling; [2017]
  Keywords : flooding; stormwater management; Nyhamnen; harbour redevelopment; cloudbursts; sea level rise; climate change;

  Abstract : This master’s project aims at investigating how an evolutionary rather than static approach to design can be applied to harbour areas undergoing urban redevelopment. More specifically, this approach is used as a tool for developing a step-by-step design that is able to manage flooding from cloudbursts or a rise of sea level throughout different phases of an urban redevelopment process. READ MORE

 2. 2. Project Ecoist : Conceptual design of the sheet-metal chassis for athree-wheel electrical vehicle

  University essay from Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Author : Christian Thomas; Anne-Li Lundqvist; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Purpose The aim of the thesis is to aid the project Ecoist in further developing a chassiswhich needs be manufactural with reliable dimensions to prepare for a small pilotbatch of units. Dimensions are intended to fluctuate at a minimum to greatly reduceorcompletely remove the need for correcting actions during assembly. READ MORE

 3. 3. She seldoms to what? An investigation into adverbial verbs and interrogative verbs in verb-initial languages

  University essay from Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Author : Victor Bogren Svensson; [2017]
  Keywords : Adverbial verbs; interrogative verbs; verb-initial languages; Languages and Literatures;

  Abstract : Adverbial verbs and interrogative verbs are two relatively rare and underexplored linguistic phenomena that are investigated in this typological study. Adverbial verbs are verbal constituents that possess the morphosyntactic properties of verbs but that encode manner and temporal information, instead of referring to states or events as verbs prototypically do. READ MORE

 4. 4. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helena Karlsson; [2017]
  Keywords : takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Abstract : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. READ MORE

 5. 5. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
  Keywords : gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

  Abstract : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. READ MORE