Essays about: "test time estimation"

Showing result 1 - 5 of 96 essays containing the words test time estimation.

 1. 1. Veterinär kommunikation i förebyggande hälsoarbete

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ylva Andersson; [2017]
  Keywords : kommunikation; veterinär; djurhälsoarbete; mjölkproduktion;

  Abstract : Antalet mjölkkor och mjölkföretag i Sverige minskar samtidigt som besättningsstorleken ökar. Detta leder också till förändringar i det veterinära arbetet med mindre fokus på behandling av individuella djur och istället mer fokus förebyggande rådgivningsarbete på besättningsnivå. READ MORE

 2. 2. Validation of TEKNOsim 5: Verification Against Different Standards and Building Energy Simulation Tools

  University essay from Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Author : Marwan Y A Abugabbara; [2017]
  Keywords : TEKNOsim; Validation; Building energy simulation tools; Thermal indoor environment; BESTEST; ASHRAE; CIBSE; European Standards; Technology and Engineering;

  Abstract : The growth of building energy simulation tools has provided users with a variety of alternatives to model and simulate buildings. The algorithms used in each building energy simulation software are different and range from simple to highly complex. TEKNOsim is a simple design tool based on analytical and empirical algorithms. READ MORE

 3. 3. The effects of increased non-work time on the energy intensity of consumption

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jonathan Stråle; [2016]
  Keywords : consumption; energy-intensity of consumption; time allocation; time effects; retirement consumption;

  Abstract : This thesis investigates how the energy intensity of consumption is affected by an increase in non-work time by estimating how retirement affects the consumption of gasoline and air travel. An estimable model is derived from Becker's (1965) theory of time allocation which is then estimated for a sample of 58-68 year old full-time workers and retired individuals that is taken from the 2014 Consumer Expenditure Survey made by the Bureau of Labor Statistics. READ MORE

 4. 4. Estimation of Aerodynamic Parameters in Real-Time : Implementation and Comparison of a Sequential Frequency Domain Method and a Batch Method

  University essay from Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Author : Lina Nyman; [2016]
  Keywords : Aerodynamic coefficients; least squares; chirp z-transform; instrumental variables; missing data;

  Abstract : The flight testing and evaluation of collected data must be efficient during intensive flight-test programs such as the ones conducted during development of new aircraft. The aim of this thesis has thus been to produce a first version of an aerodynamic derivative estimation program that is to be used during real-time flight tests. READ MORE

 5. 5. Evaluation of an Electric Fuel Feed Pump as a Virtual Sensor

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Amanda El Rayes; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Denna rapport undersöker den potentiella användningen av en elektrisk konstantvolymspump som en virtuell sensor i ett lagtrycks-bränslepumpsystem som ett sätt att eliminera flödes- och tryckgivare i systemet. Det är möjligt att få en korrekt uppskattning av tryck och flöde givet hastigheten och strömförbrukningen av en ideal pump, men i verkligheten finns det många fler parametrar kan variera, såsom läckage, bränsletemperatur och verkningsgrad. READ MORE