Essays about: "test time estimation"

Showing result 1 - 5 of 107 essays containing the words test time estimation.

 1. 1. A Black-Litterman portfolio allocation model combined with a Markov switching framework

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Axel Skantze; [2018]
  Keywords : Mathematics and Statistics;

  Abstract : This is a M.Sc. thesis investigating the compatibility and performance of a regime switching framework as a complement to the Black-Litterman portfolio allocation model. Conclusively, it is considered to be a compatible match of models in terms of practical implementation and the results indicate that the model is performing well. READ MORE

 2. 2. Online Outlier Detection in Financial Time Series

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Robin Sedman; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : In this Master’s thesis, different models for outlier detection in financial time series are examined. The financial time series are price series such as index prices or asset prices. Outliers are, in this thesis, defined as extreme and false points, but this definition is also investigated and revised. READ MORE

 3. 3. Extraction of Follow up Parameters of Bone Density Microwave Sensor from Post Craniotomy and Lower Extremity Trauma Rehabilitation Measurements

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : George George Thomas; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Longitudinal microwave based sensor systems facilitates frequent follow ups in scenarios where healing information is largely missing. An example is neonatalcraniotomy where Computerized Tomography (CT) information is available mostly before surgery and up to three years after that. READ MORE

 4. 4. Skattning av slutavverkade- samt slutavverkningstillåtna skogars kapitalförräntning : med avseende på ägargrupp, trädslag, landsdel och huggningsklass

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Henrik Wikman; Niklas Wessmark; [2017]
  Keywords : slutavverkning; förräntning; räntabilitet; Riksskogstaxeringen; lönsamhet;

  Abstract : Förräntning är ett mått som vanligen anges i procent och talar om hur mycket ett investerat kapital växer i förhållande till dess storlek och tid. Den ekonomiska teorin säger att alla investeringar som ger en högre förräntning än en alternativ placering av kapitalet ska genomföras. READ MORE

 5. 5. Lifetime estimation of lithium-ion batteries for stationary energy storage system

  University essay from KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Author : Joakim Andersson; [2017]
  Keywords : Li-ion battery; State of charge; State of health; Kalman filtering; Energy Storage;

  Abstract : With the continuing transition to renewable inherently intermittent energy sources like solar- and wind power, electrical energy storage will become progressively more important to manage energy production and demand. A key technology in this area is Li-ion batteries. READ MORE