Essays about: "thesis in educational management"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the words thesis in educational management.

 1. 1. Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Erik Fälth; [2014]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; vegetationsbyggnad; vegetationsridå; naturlik skogsplantering; ekologi; urban skog; planteringsprototyper; cradle to cradle; resurshantering; skogsbruk;

  Abstract : I nordöstra Lund planeras forskningsbyn Science Village Scandinavia (SVS). Stora avstånd mellan viktiga noder i området ses tillsammans med hårda vindar som utmaningar vid arbetet med att göra SVS attraktivt och besöksvärt under den långa exploateringstiden. READ MORE

 2. 2. Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Erik Fälth; [2014]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; vegetationsbyggnad; vegetationsridå; naturlik skogsplantering; ekologi; urban skog; planteringsprototyper; cradle to cradle; resurshantering; skogsbruk;

  Abstract : I nordöstra Lund planeras forskningsbyn Science Village Scandinavia (SVS). Stora avstånd mellan viktiga noder i området ses tillsammans med hårda vindar som utmaningar vid arbetet med att göra SVS attraktivt och besöksvärt under den långa exploateringstiden. READ MORE

 3. 3. Social Networks in Education: A Facebook-Based Educational Platform

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Author : Samira Åsberg; [2013]
  Keywords : Social Network in Education; Social Networking Sites; Facebook; Gamification; Learning Management System; Social Network Classroom; Online Activities;

  Abstract : Social networking sites are among the most popular daily activities of students these days.Students are mostly using social networking sites for communication and sharing of their experiences. READ MORE

 4. 4. Collaborative Communication : A case study analysis of prosumer orientated environments in the digital educational space

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Susann Krieglsteiner; [2013]
  Keywords : ICT; co-creation; collaborative work; crowdsourcing; digital labour; prosumer; educational space; OER; open learning; case study; taxonomy;

  Abstract : This research study is an analysis of the intertwining concepts of collaboration, prosumption, and communication in the contemporary digital educational space. The major objective of this thesis is to understand the operationalisation of the collaborative production of free and open artefacts. READ MORE

 5. 5. Social Networks in Education: A Facebook-Based Educational Platform

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Author : Samira Åsberg; [2013]
  Keywords : Social Network in Education; Social Networking Sites; Facebook; Gamification; Learning Management System; Social Network Classroom; Online Activities;

  Abstract : Social networking sites are among the most popular daily activities of students these days.Students are mostly using social networking sites for communication and sharing of their experiences. READ MORE