Essays about: "thesis in educational management"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the words thesis in educational management.

 1. 1. Conditions for e-learning at companies : Technical and pedagogical problems or e-learning at an IT consultant company

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Author : Klara Häggström; [2014]
  Keywords : e-learning; adult learning; workplace learning; e-lärande; vuxenutbildning; arbetsplatslärande;

  Abstract : The purpose of this study is to research possibilities to create educational programs at large companies that engage employees using the company intranet to contribute to the development and efficiency of the business. The goal is to through experience of employees and related research suggest pedagogically and technically effective methods to introducing company employees to an intranet. READ MORE

 2. 2. Female's Career Advancement in Tertiary Educational Field : University of Gävle and Guizhou University

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Hong Liu; Ying Wang; [2014]
  Keywords : Cultural dimensions; Gender stereotyping; Glass ceiling; Opportunity; Networking; Self-confidence; Mentorship;

  Abstract : Aim: The aim of the study is to investigate the impact of national culture on female’s career advancement and different barriers that females may confront in University of Gävle and GuizhouUniversity Method: Both qualitative and quantitative methods are employed in the current study. Qualitative data is collected by sixteen interviews including ten participants from University of Gävle and six participants from GuizhouUniversity. READ MORE

 3. 3. Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Erik Fälth; [2014]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; vegetationsbyggnad; vegetationsridå; naturlik skogsplantering; ekologi; urban skog; planteringsprototyper; cradle to cradle; resurshantering; skogsbruk;

  Abstract : I nordöstra Lund planeras forskningsbyn Science Village Scandinavia (SVS). Stora avstånd mellan viktiga noder i området ses tillsammans med hårda vindar som utmaningar vid arbetet med att göra SVS attraktivt och besöksvärt under den långa exploateringstiden. READ MORE

 4. 4. Social Networks in Education: A Facebook-Based Educational Platform

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Author : Samira Åsberg; [2013]
  Keywords : Social Network in Education; Social Networking Sites; Facebook; Gamification; Learning Management System; Social Network Classroom; Online Activities;

  Abstract : Social networking sites are among the most popular daily activities of students these days.Students are mostly using social networking sites for communication and sharing of their experiences. READ MORE

 5. 5. Collaborative Communication : A case study analysis of prosumer orientated environments in the digital educational space

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Susann Krieglsteiner; [2013]
  Keywords : ICT; co-creation; collaborative work; crowdsourcing; digital labour; prosumer; educational space; OER; open learning; case study; taxonomy;

  Abstract : This research study is an analysis of the intertwining concepts of collaboration, prosumption, and communication in the contemporary digital educational space. The major objective of this thesis is to understand the operationalisation of the collaborative production of free and open artefacts. READ MORE