Essays about: "transekt"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word transekt.

 1. 1. Quantification of Terrestrial CO2 Sources to a Headwater Streamin a Boreal Forest Catchment

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Elin Hultin Eriksson; [2016]
  Keywords : Deep soil respiration; headwater streams; lateral CO2 export; CO2 storage; riparian zone; Krycklan; Djup jordrespiration; bäckar; lateral CO2-export; CO2-lagring; riparianzon; Krycklan;

  Abstract : Carbon Dioxide (CO2) emissions from streams are a significant component of the global carbon cycle.Terrestrial export of CO2 through runoff is increasingly recognized as a major source of CO2 in boreal headwater streams. READ MORE

 2. 2. Environmental variables determining the occurrence of Cladonia parasitica and Hertelidea botryosa, two boreal lichens confined to wood

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ingela Källén; [2015]
  Keywords : Hertelidea botryosa; Cladonia parasitica; biodiversity; nature conservation; forestry;

  Abstract : Biodiversity is essential for human well-being and it is defined as the genetic variation within species and the variety of species and ecosystems. Biodiversity provides several ecosystem services which are necessary for human beings but there are different threats towards the biodiversity. READ MORE

 3. 3. Rönn, asp, sälg och ek i skogslandskapet : effekter av skogsbruk och bete i nordöstra Uppland

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Filip Ånöstam; [2015]
  Keywords : RASE; rönn; asp; sälg; ek; betestryck; rekrytering; transekt; provyta; grundyta; signifikans;

  Abstract : Under de senaste årtiondena har mängden rönn, asp, sälg, ek (RASE) minskat i de svenska skogarna. RASE är älgens favoritföda och bär en stor biologisk mångfald vilket gör att minskningen är ett stort problem. Därför är mitt syfte med detta arbete att undersöka vad som påverkar mängden och rekrytering/förekomst av dessa arter. READ MORE

 4. 4. Is it possible to reconstruct local pre-sence of pine on bogs during the Ho-locene based on pollen data? : a study based on surface and stratigraphical samples from three bogs in southern Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Isabelle Timms Eliasson; [2014]
  Keywords : vegetation cover; southern Sweden; bog; Pinus; pollen; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Horisonter med subfossila stubbar och rötter av tall (Pinus sylvestris) är vanliga i stratigra-fier från torvmarker i norra Europa. Dessa är tydliga indikationer på att det under holocen funnits perioder med tillräckligt gynnsamma förhållanden för tallar att växa på mossar. READ MORE

 5. 5. A study of Mg/Ca in benthic foramini-fera sampled across a large salinity gradient

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Johan Gabrielsson; [2014]
  Keywords : Mg Ca; Foraminifera; temperature; salinity; calibration equations; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Multiple studies have found a link between Mg/Ca in foraminifera and various environmental factors (e.g Billups and Schrag, 2002; Dissard et al., 2010; Ferguson et al., 2008). READ MORE