Essays about: "tydlighet"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word tydlighet.

 1. 1. Följs de regler som finns kring hantering av antibiotikakontaminerat förbrukningsmaterial inom djursjukvården? : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Miriam Castillo Eidem; [2017]
  Keywords : antibiotika; antibiotikaavfall; hantering; förbrukningsmaterial; veterinärmedicin; hälsa och sjukvård;

  Abstract : Personal inom vård- och omsorgs som hanterar antibiotika bör vara insatt och följa de regler och föreskrifter som finns kring antibiotikahantering. Samma regler och riktlinjer som gäller för humanvården gäller också djursjukvården och dess personal. READ MORE

 2. 2. Övervikt hos hund : kommunikation av ett ökande djurvälfärdsproblem

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Caroline Mason; [2016]
  Keywords : övervikt; fetma; hund; djurvälfärd; djurskydd; overweight; obesity; dog; canine; animal welfare;

  Abstract : I likhet med situationen i den humana populationen är övervikt hos hund ett ökande problem. I västvärlden visar forskning att så mycket som 20-50 % av hundarna är feta eller överviktiga. Något som har allvarliga konsekvenser för djurets hälsa, försämrar livskvalitet och förkortar dess liv. READ MORE

 3. 3. Guidelines for municipal land allocations – An investigation of the application, availability and content

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Lina Andersson; Annakarin Åkerblom; [2016]
  Keywords : Land allocation; land allocation policy; application; availability; Markanvisning; markanvisningspolicy; tillämpning; tillgänglighet;

  Abstract : The process of municipal land allocations is not regulated by law in Sweden with the result that Swedish municipalities has developed their own approaches of land allocation and choice of developer. In the absence of rulings and standardized municipal use has led to that especially developers considered the land allocation process to be unpredictable and not transparent. READ MORE

 4. 4. Guidelines for development agreements

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Martin Örblom; Niklas Siljebrand; [2016]
  Keywords : Development agreements; Guidelines; Zoning plan; Municipality; Developer; Exploateringsavtal; Riktlinjer; Detaljplan; Kommun; Exploatör;

  Abstract : In January 2015 statutory regulation of the development agreement was introduced.The regelation is found in the Planning and Building Act Chapter 6. The purpose ofthe regulation is mainly to increase the predictability and to make clear rules in thecontract negotiations. READ MORE

 5. 5. Växtkomposition med verksamhetsanknytning, till rabatt i offentlig miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sophie Hamilton; [2016]
  Keywords : växtkomposition; entrérabatt; offentlig miljö; verksamhetsanknytning; symbolik; funktion; värde;

  Abstract : Syftet med studien var att utifrån platsens förutsättningar undersöka hur en rabattkomposition kan representera och spegla en verksamhet. Målsättningen var att skapa tre växtkompositioner som bygger på koncept utifrån verksamheternas innehåll som utvärderas och diskuteras. READ MORE