Essays about: "tydlighet"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word tydlighet.

 1. 1. Guidelines for municipal land allocations – An investigation of the application, availability and content

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Lina Andersson; Annakarin Åkerblom; [2016]
  Keywords : Land allocation; land allocation policy; application; availability; Markanvisning; markanvisningspolicy; tillämpning; tillgänglighet;

  Abstract : The process of municipal land allocations is not regulated by law in Sweden with the result that Swedish municipalities has developed their own approaches of land allocation and choice of developer. In the absence of rulings and standardized municipal use has led to that especially developers considered the land allocation process to be unpredictable and not transparent. READ MORE

 2. 2. Guidelines for development agreements

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Martin Örblom; Niklas Siljebrand; [2016]
  Keywords : Development agreements; Guidelines; Zoning plan; Municipality; Developer; Exploateringsavtal; Riktlinjer; Detaljplan; Kommun; Exploatör;

  Abstract : In January 2015 statutory regulation of the development agreement was introduced.The regelation is found in the Planning and Building Act Chapter 6. The purpose ofthe regulation is mainly to increase the predictability and to make clear rules in thecontract negotiations. READ MORE

 3. 3. Växtkomposition med verksamhetsanknytning, till rabatt i offentlig miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sophie Hamilton; [2016]
  Keywords : växtkomposition; entrérabatt; offentlig miljö; verksamhetsanknytning; symbolik; funktion; värde;

  Abstract : Syftet med studien var att utifrån platsens förutsättningar undersöka hur en rabattkomposition kan representera och spegla en verksamhet. Målsättningen var att skapa tre växtkompositioner som bygger på koncept utifrån verksamheternas innehåll som utvärderas och diskuteras. READ MORE

 4. 4. Övervikt hos hund : kommunikation av ett ökande djurvälfärdsproblem

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Caroline Mason; [2016]
  Keywords : övervikt; fetma; hund; djurvälfärd; djurskydd; overweight; obesity; dog; canine; animal welfare;

  Abstract : I likhet med situationen i den humana populationen är övervikt hos hund ett ökande problem. I västvärlden visar forskning att så mycket som 20-50 % av hundarna är feta eller överviktiga. Något som har allvarliga konsekvenser för djurets hälsa, försämrar livskvalitet och förkortar dess liv. READ MORE

 5. 5. Swedish Waste Streams in a Circular Economy - A study of the perception change of waste flows when reviewing waste recycling target for the EU proposed Circular Economy Package

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Sofie Thisted; Malin Anderberg; [2015]
  Keywords : Circular economy; Waste framework directive; Recycling target; Recycling rate; Swedish waste management; EU directive; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : I juli 2014 föreslog Europakommissionen ett cirkulärt ekonomipaket som skulle bidra till att göra EU mer resurseffektivt genom att recirkulera resurser in i det ekonomiska systemet. En cirkulär ekonomi syftar till att tillvarata värdefulla naturresurser samtidigt som man motverkar behovet av att extrahera nya. READ MORE