Essays about: "types of related studies and literature"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the words types of related studies and literature.

 1. 1. Load-current response to severe changes of voltage

  University essay from KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Author : Shuhan Ma; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Electric loads, such as computers, lamps, refrigerators and heaters connected to low-voltage distributionsystems in homes and offices differ widely in how their current responds to changes in the applied voltage.These voltage changes could be a total collapse of the voltage, a weak or strong reduction of amplitude,or a sudden phase-shift. READ MORE

 2. 2. Ytfuktens inverkan på sockerbetans lagringsduglighet vid minusgrader

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Skyggeson; [2016]
  Keywords : sockerbetor; lagring; stuka; frost; fukt; vind; sugar beet; long-time storage; pile; moist; wind;

  Abstract : Sedan 2006 finns det endast ett sockerbruk kvar i Sverige, vilket har resulterat i förlängda lagringstider hos sockerbetsodlare. De sista betorna plockas i regel upp under andra hälften av november och kan komma att behöva lagras fram till slutet av januari. READ MORE

 3. 3. The effect of ISO 14001 implementation on SME innovation improvement and performance : A case study of FEAL AB

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Author : Kulrada Kiatkulthorn; Fei Sundstedt; [2016]
  Keywords : SMEs; innovation; ISO 14001; innovation performance;

  Abstract : Introduction–ISO 14001 is one of the environmental management systems (EMS) that are used in industries in order to deal with environmental issues. Many researchers point out that the adoption of ISO 14001 could help firms improve operational procedures and gain competitive advantages, increase their environmental performance, adopt management strategies in terms of energy consumption, materials and waste, cost efficiency and company reputation. READ MORE

 4. 4. Strategic venture capital in the financial industry : A multiple-case study on autonomy and its implications

  University essay from KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Author : MATILDA KONGSHÖJ; EMILIE LJUNGQVIST; [2016]
  Keywords : FinTech; strategic venture capital; autonomy; organisational design; strategic management; FinTech; strategiskt riskkapital; autonomi; organisationsdesign; strategisk ledning;

  Abstract : Den tidigare stabila finansbranschen har snabbt blivit hotad av den digitala transformationen. Ett strategiskt verktyg som används av etablerade banker som står inför denna nya och föränderliga miljö är strategiska riskkapitalinvesteringar i det närliggande området av finansiella teknologier (FinTech). READ MORE

 5. 5. Developing a WMS in an omni-channel environment

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Gustav Linde; Jonathan Åkerblom; [2016]
  Keywords : Software requirement specication engineering; WMS; Multi-channel; Omni-channel; E-commerce; Retail; Cloud-based; SaaS; Warehouse operations; WHM; Information System; Design Science Research; Technology and Engineering;

  Abstract : Den så kallade multikanals-strategin myntades redan på 90-talet som ett sätt att beskriva återförsäljares användning av två eller mer kanaler för att sälja produkter och tjänster till kunder. I mitten på det första årtiondet började det här begreppet att evolvera på grund av framväxande diskussioner kring integration mellan säljkanalerna. READ MORE