Essays about: "types of related studies and literature"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words types of related studies and literature.

 1. 1. Sustainable Food Consumption Practices : Case Studies and Contexts from Edmonton, Canada

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Rachel Touchie; [2017]
  Keywords : consumption; food system; food waste; participant observation; social practice theory; social science; sustainable development;

  Abstract : The globalized food system poses many systemic challenges that have significant impacts on the environment and human health. In order to tackle these challenges, especially those relating to climate change, it is assumed that consumers need to be accountable for the role they play in these issues, requiring them to alter their harmful consumption habits. READ MORE

 2. 2. Ytfuktens inverkan på sockerbetans lagringsduglighet vid minusgrader

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Skyggeson; [2016]
  Keywords : sockerbetor; lagring; stuka; frost; fukt; vind; sugar beet; long-time storage; pile; moist; wind;

  Abstract : Sedan 2006 finns det endast ett sockerbruk kvar i Sverige, vilket har resulterat i förlängda lagringstider hos sockerbetsodlare. De sista betorna plockas i regel upp under andra hälften av november och kan komma att behöva lagras fram till slutet av januari. READ MORE

 3. 3. Strategic venture capital in the financial industry : A multiple-case study on autonomy and its implications

  University essay from KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Author : MATILDA KONGSHÖJ; EMILIE LJUNGQVIST; [2016]
  Keywords : FinTech; strategic venture capital; autonomy; organisational design; strategic management; FinTech; strategiskt riskkapital; autonomi; organisationsdesign; strategisk ledning;

  Abstract : Den tidigare stabila finansbranschen har snabbt blivit hotad av den digitala transformationen. Ett strategiskt verktyg som används av etablerade banker som står inför denna nya och föränderliga miljö är strategiska riskkapitalinvesteringar i det närliggande området av finansiella teknologier (FinTech). READ MORE

 4. 4. Developing a WMS in an omni-channel environment

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Gustav Linde; Jonathan Åkerblom; [2016]
  Keywords : Software requirement specication engineering; WMS; Multi-channel; Omni-channel; E-commerce; Retail; Cloud-based; SaaS; Warehouse operations; WHM; Information System; Design Science Research; Technology and Engineering;

  Abstract : Den så kallade multikanals-strategin myntades redan på 90-talet som ett sätt att beskriva återförsäljares användning av två eller mer kanaler för att sälja produkter och tjänster till kunder. I mitten på det första årtiondet började det här begreppet att evolvera på grund av framväxande diskussioner kring integration mellan säljkanalerna. READ MORE

 5. 5. How a Discrete event simulation model can relieve congestion at a RORO terminal gate system : Case study: RORO port terminal in the Port of Karlshamn.

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Author : jithin chand vadlamudi; [2016]
  Keywords : RORO port terminal; Automated gate systems; Congestion; Discrete event simulation modelling.;

  Abstract : Context. Due to increase in demand for RORO shipping services,the RORO terminal gate system need to handle more number of vehicles for every RORO vessel departure. READ MORE