Essays about: "vattenuttryck"

Found 1 essay containing the word vattenuttryck.

  1. 1. Att gestalta med vatten : ett förslag på utformning av Campustorget i Skellefteå

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Hanna Hjalmarsson; [2013]
    Keywords : Landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; vattenuttryck; vatten som designelement; modellstudier; mötesplats; Skellefteå; Campustorget;

    Abstract : Det här arbetet handlar om hur man kan gestalta med vatten i en urban kontext. Vatten är liv. Utan vatten kan inget leva. Vatten är även viktigt för oss människor då det skapar sinnliga upplevelser. READ MORE