Essays about: "water environment"

Showing result 1 - 5 of 726 essays containing the words water environment.

 1. 1. SeamScape A procedural generation system for accelerated creation of 3D landscapes

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Sebastian Ekman; Anders Hansson; Thomas Högberg; Anna Nylander; Alma Ottedag; Joakim Thorén; [2016-10-24]
  Keywords : Procedural generation; Computer Graphics; Unreal Engine; L-systems; Noise functions;

  Abstract : This bachelor thesis rose from the idea of speeding up game production by using procedural generation techniques. Procedural generation in the project’s scope involves the algorithmic production of data which represents a 3D environment. READ MORE

 2. 2. Awning Arm Folding Mechanism : FA-40 Series

  University essay from Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

  Author : Jithendra Paramasivam; [2016]
  Keywords : Springs; Analysis; Design methodology; Morphology; Spring analysis; Spring dimensions.;

  Abstract : The necessity to change the mechanism of the arm folding is to make a majordifference in the field of Sun roofing systems and also to reduce the cost of theAwning system. The reduction of cost may help the market of the awning system toreach the Upper- Middle Class customers. READ MORE

 3. 3. Concept for an autonomous surface vessel operating in an unknown naval environment

  University essay from KTH/Marina system

  Author : Fredrik Rangmark; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : In 2010 about 25% of the Swedish coastal areas had been surveyed with modern bathymetry methods, the rest was surveyed with older methods in the 1800s. By 2015 this portion has increased to 48% and the Swedish Maritime Administration's goal is to have surveyed 75% by 2020. READ MORE

 4. 4. Barns informella lärande i utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Ingemansson; [2016]
  Keywords : lärande; utveckling; barn; lek; utemiljöer; natur; landskapsarkitektur; sensoriskt; informellt;

  Abstract : Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka frågeställningarna: *På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella lärande? *Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns informella lärande? Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi, utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur. Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö designad för att stimulera barns informella lärande. READ MORE

 5. 5. Preferens för vatten : en systematisk litteraturöversikt

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Hanna Andersson; [2016]
  Keywords : bedömning av landskap; preferens; miljöperception; visuella kvalitéer; vatten-miljöer;

  Abstract : Vatten är viktigt för människans överlevnad och har under lång tid ansetts vara viktig för människans preferens för olika miljöer. Denna litteraturstudie har undersökt vad tidigare forskning kommit fram till i frågan om vatten har en viktig påverkan på människans preferens. READ MORE