Essays about: "what drives a business"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words what drives a business.

 1. 1. Exploring the producers' perspective on local industry development : a case study of the conditions for blackcurrants, strawberries and arctic raspberries in northern Sweden

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Anna Enocksson; [2017]
  Keywords : producers; knowledge and innovation systems; strategy; value chain; industry development; processing; blackcurrant; strawberry; arctic raspberry; Sweden;

  Abstract : Sweden is working on a national food strategy to increase the competitiveness of Swedish agriculture by increasing the competitiveness of the food value chains and increasing the total food production, in relation to consumer demand. As berries are a horticultural product of high consumer demand, and berries are the main horticultural crop in northern Sweden this case study focuses on berry producers in northern Sweden. READ MORE

 2. 2. Social Innovation : Driving Forces of Social Innovation in MNC

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Hoising Tam; Liudmyla Osadcha; [2017]
  Keywords : Multinational Company MNC ; Social Innovation; Innovation Project; Driving Forces; Individualistic Perspective; Organizational Perspective; Institutional Perspective;

  Abstract : Multinational Corporations (MNCs) currently face not only a dynamic business environment and challenging profit target, but also increased expectations from the public to take responsibility for addressing social, economic, and environmental issues. There is a tendency that the leading companies in the global market, especially MNCs, put more effort to the Social Innovation (SI). READ MORE

 3. 3. Ambidextrous product development - An investigation into the tension between exploration and exploitation

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johan Dreber; Oscar Hedström; [2017]
  Keywords : Exploration; exploitation; tension; ambidexterity; product development process.; Business and Economics;

  Abstract : Purpose: The purpose of this study is to investigate what drives the tension between exploration and exploitation in a product development process (PDP) as well as trying to understand if and how it can be managed. Research questions: What drives the tension between exploration and exploitation in a product development process? How can the tension between exploration and exploitation be managed in a product development process? Methodology: A single case study with both deductive and inductive elements was used. READ MORE

 4. 4. A study of the gratifications sought and obtained through using Enterprise Social Media: an employee perspective

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Simon Csikasz; [2016]
  Keywords : ESM; UGT; internal communication; digital work; enterprise social media; uses and gratification theory; Slack; Yammer; Skype for business.; Social Sciences;

  Abstract : En studie om sökta och erhållna belöningar genom användning av Enterprise Social Media: ett medarbetarperspektiv Många anser att ESM har potentialen att både förenkla och förbättra samarbete, och stärka det ”sociala kapitalet”, men ändå misslyckas 80% av implementationerna. Denna studie hoppas ge insikter i vad som driver de som ändå använder ESM, med förhoppningen att bidra till fler lyckade framtida implementationer. READ MORE

 5. 5. Framtidens kompetensförsörjning till jordbruksföretag : tillgång och efterfrågan på framtida ledare mot svenska jordbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Louise Gyllenstierna; [2016]
  Keywords : enkätundersökning; förvaltare; inspektor; jordbruk; ledarskap; gårdsförvaltning; survey; manager; production; agriculture; leadership; farm management;

  Abstract : Det svenska jordbruket har under de senaste decennierna genomgått förändringar mot allt större enheter som producerar i allt större skala. Detta har möjliggjorts genom en ökad effektivisering och mekanisering inom jordbruket vilket inneburit att många lantbruksföretaget måste betrakta sin verksamhet mer som en affärsverksamhet istället för ett renodlat produktionsföretag som det gjorts tidigare. READ MORE