Essays about: "what is the important of technology today"

Showing result 1 - 5 of 267 essays containing the words what is the important of technology today.

 1. 1. Robot Condition Monitoring and Production Simulation

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Martin Karlsson; Fredrik Hörnqvist; [2018]
  Keywords : Robot Condition Monitoring Production Simulation SKF ABB IRB 6600 Vibration;

  Abstract : The automated industry is in a growing phase and the human tasks is increasingly replaced by robots and other automation solutions. The increasing industry entails that the automations must be reliable and condition monitoring plays an important role in achieving that ambition. READ MORE

 2. 2. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emilie Åberg; [2018]
  Keywords : distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

  Abstract : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. READ MORE

 3. 3. Investigation of E-health solutions for chronic diseases and the cost benefits in Swedish Regions/County councils

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Lars Nilsson; Jonas Norling; [2018]
  Keywords : E-health; Health economy; E-hälsa; Hälsoekonomi;

  Abstract : Swedish healthcare is facing major challenges both today but more critically looking at predictions for the next 20 years. Healthcare costs will increase dramatically and competent personnel to support all the needs will be lacking. READ MORE

 4. 4. Visualization of electricity consumption and solar panel production for house owners

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Filip Hammarberg; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : In only two hours, the earth receives sunlight containing the amount of energy equivalent to one year’s electricity consumption of the entire population. Yet only 0.09 percent of the electricity production in Sweden 2016 came from solar energy. READ MORE

 5. 5. A Tour of the Past, Using Augmented Reality for a Story

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Johan Brantberg; [2018]
  Keywords : Augmented Reality; Mixed Reality; Vuforia; limitations; user experience.; Technology and Engineering;

  Abstract : Augmented Reality (AR) är på uppgång och många företag lägger miljontals dollar i branschen. Både Google och Apple har nyligen släppt sina egna AR SDK’er som kommer att köras på miljontals enheter inom en snar framtid. AR är verkligen fascinerande och har sagts vara nästa miljard-industri. READ MORE