Essays about: "wood degradation"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the words wood degradation.

 1. 1. Determination of Thermal Conductivity of Wood Exposed to Fire based on Small Scale Laboratory Trials for Finite Element Calculations

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : Johnny Chung; [2017]
  Keywords : Wood; Cone Calorimeter. Conductivity; Fire; Temperature; TASEF; Finite element method; Trä; Konkalorimeter; Konduktivitet; Brand; Temperatur; TASEF; Finita elementmetoden;

  Abstract : This study describes an approach to determine the thermal conductivity of wood at elevated temperatures. The aim is to be able to use the developed conductivity as input in structural elements in finite element calculations. READ MORE

 2. 2. Evaluation of Esterification as a Valorization Route for Oxidized Lignin

  University essay from Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Author : Johanna Lindmark; [2017]
  Keywords : Lignin; Kraft Lignin; Esterification; Peracetic Acid; Oxidized Lignin; Muconic Acid; Vanillic Acid;

  Abstract : RISE Bioeconomy is working with the biorefinery concept. That is, for the company, to utilize all wood derivatives in effective processes, resulting in unique products. RISE Bioeconomy is investigating the possibilities of producing holocellulose through an oxidative delignification process of wood, using peracetic acid (PAA). READ MORE

 3. 3. Odlingssubstrat för vednedbrytande matsvampar : hur ostronskivlingens och shiitakens substratpreferenser påverkar vilka organiska restprodukter som lämpas för substrattillverkning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Simon Hannus; [2017]
  Keywords : Lentinula; Pleurotus; svamp; lignocellulosa; restprodukter; odlingssubstrat; enzymer; substrattillverkning; saprotrof;

  Abstract : Sedan tidigt 2000-tal har den globala produktionen för matsvamp varit under stor tillväxt för att förse en växande marknad, vilket har bidragit till att vednedbrytande matsvampar som ostronskivling och shiitake har börjat få allt större erkännande i västvärlden, där champinjon fortfarande dominerar. För inhemsk produktion av matsvamp är svenska svampodlare till stor del beroende av import av odlingssubstrat, vilket är märkligt då förutsättningarna för dess tillverkning även bör finnas i Sverige. READ MORE

 4. 4. Understanding poverty-environment interactions : the political ecology of smallholder tobacco production in Marondera District, Eastern Zimbabwe

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Richwell Tryson Musoma; [2016]
  Keywords : poverty-environment interactions; environmental degradation; tobacco; political ecology; sustainable livelihoods;

  Abstract : Poverty and environmental degradation are among the severest challenges faced in the developing countries. Since the rise of the sustainable development paradigm, poverty came to be identified as one of the major causes of environmental degradation. READ MORE

 5. 5. Watershed-based payment for ecosystem services in Liberia: Examining prospects and challenges for implementation in the St. Paul River Basin

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Phillip Innis; [2016]
  Keywords : payments for watershed services; ecosystem services; sustainable land-use practices; Social Sciences;

  Abstract : Payments for watershed services (PWS) are intended to provide incentives to land users to adopt sustainable land management practices. They are also increasingly viewed as having positive impacts on the livelihood of local communities around protected areas. The St. Paul River, located in the St. READ MORE