Virtuell paketering av artiklar: Utveckling av en E-kurs samt paknings logistik

University essay from Luleå/Department of Engineering Sciences and Mathematics

Author: Siar Cicek; [2015]

Keywords: ;

Abstract: Denna avhandling handlar om att utbilda förpacknings ingenjörer på Scania till sin bästa potential. Utbildningen sker genom att utveckla en E-kurs anpassad speciellt för förpackningsingenjörer inom Scania. Innehållet i E-kursen definierades genom analys av litteratur, vetenskapliga artiklar och intervjuer med förpackningsingenjörer och från analysen. Anledningen till att förpacknings ingenjörerna behöver utbildningen beror på att deras olika beslut har en stor inverkan på företaget. Så det är därför viktigt att förpackningsingenjörer tar hänsyn till olika parametrar vid beslut om hur den slutliga förpackningen ska se ut. Ett sätt att förbättra förpackningsingenjörer arbete är av den virtuella förpackningsprogramvaran Pack-Assistant som används för att packa CAD-filer, vilket är mycket snabbare sedan manuell packning och effektiv.
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka vilka parametrar måste tas i beaktande för den mest effektiva packningen (och vad som är effektivt ur olika perspektiv). Hur påverkar förpackningar logistik och vice versa och hur anpassar man en E-kursen på det mest optimala sättet.
Projektets huvudsyfte var att studera olika E-kursutlärningsmetoder, analys av hur Pack-Assistant fungerar, observationer av förpackningar på Scania, experiment gjordes för att se hur observerade förpackningar skiljer sig när samma delar simulerades i Pack-Assistant. Där det konstaterades att Pack-Assistant var mer pack effektivt för de flesta av de testade artiklarna. Från jämförelse så kunde också slutsatsen dras att Scania skulle kunna spara 13% av sin fraktkostnaden, container kostnader och interna kostnadshantering bara från att bara använda Pack-Assistant. Ett annat viktigt resultat från analysen är att förpacknings ingenjörer föredrar att packa antalet artiklar med jämna "fina" siffror som 10, 20, 50, 100, etc. Vilket är ett stort problem ekonomiskt för Scania, ibland är det mer effektivt att pack med 11 artiklar istället för 10 artiklar. Det observerades också hur inställningen i Pack-Assistant hade för effekt på förpackningen och även under vilka omständigheter man ska använda de olika förpackningsstrukturer i programvaran.
När kursen var klar så var de viktigaste kategorierna: arbetsprocess vid förpackning, antal artiklar i paketet, paketet hanterbarhet och förpackningsstruktur. Kursen består av två delar:
Del 1: Vilka olika parametrar att beakta vid skapandet av förpackningsinstruktioner.
Del 2: Hur man använder programvaran Pack-Assistant och vad i mjukvaran är av stor betydelse för förpackningsingenjör på Scania.
E-kursen var också granskad av vissa förpackningsingenjörer och alla gillade kursen väldigt mycket.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)