Walden 2.0

University essay from KTH/Arkitektur

Author: Matilda Andersson; [2014]

Keywords: walden; bostadshus; skog; Tyresö;

Abstract:

Tyresö är en växande kommun i behov av fler bostäder. Tyresö är väldigt utspritt med låg bebyggelse. Även nära centrum är bebyggelsen utspridd med stora ”tomma” ytor emellan bostadsområden, kontor och handel. De tomma ytorna består i många fall av barrskog och dessa ”tomma” områden skapar idag distanser mellan bostadsområdena samtidigt som de fungerar som hundrastning och motionsspår. Det finns en utmaning i dessa platser mellan bostadsområdena, att bygga bostäder som förtätar utan att ta bort skogens kvalitéer, känslan av rymd, dess möjligheter och nuvarande användningsområden, bostadsområden som inte hindrar allmänhetens användning av platsen utan minskar avstånden i Tyresö. Ett typ av boende som rättar sig efter naturen, efter årstider. Som tillåter dess brukare att bo i en skog, att bo med en skog. Att låta delar av huset vara stängt på vintern för att sedan öppna upp på sommaren och bli flera gånger så stort, att använda huset efter årstiderna. Ett boende där inne och ute smälter ihop och den enda utsikten är träd. 

Mitt förslag på hur detta ska lösas är med ett hus som är uppdelat i två delar En del ”LÅDAN”. Ett prefabricerat betongblock där sovrum, badrum och massor av förvaring finns. LÅDAN är dessutom ett passivhus. Under de kalla månaderna bor man bara i detta hus och stänger av hus nummer två med en skjutdörr. Den andra delen av huset är KOJAN. Ett ”lätt” trähus som används under de varmare månaderna på året och är därför inte lika välisolerat. KOJAN byggs på plats efter marken, där det finns ett berg svänger väggen. KOJAN kan också anpassas vertikalt med flera terrasseringar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)