Test and analysis of an atmospheric aerosol collection technique and school outreach within a REXUS project

University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Author: Sofhia Josborg; [2012]

Keywords: ;

Abstract:

“Rocket  deployed  Atmospheric  probes  conducting  Independent  measurements  in  NorthernSweden” (RAIN) är ett projekt där teamet utvecklat och byggt ett experiment för provtagning av aerosolpartiklar  i  mellersta  atmosfären.    Experimentet  skjuts  upp  med  en  sondraket  ifrån Esrange i Kiruna i slutet av Mars 2012. Det består av två mätsonder som monteras i raketcylindern, skjuts ut från denna och faller fritt från ca 80 km höjd. Under fallet genom atmosfären samlar mätsonderna in prover vid olika höjder. Proverna kommer efter experimentet att analyseras i svepelektronmikroskop (SEM). Atmosfäriska aerosolpartiklar spelar en viktig roll i molnbildning på olika höjder och påverkar både klimatet och miljön på jorden. Provtagning av dessa på hög höjd är dock ett problem och ingen bra teknik för detta finns idag.Eftersom uppsatsen skrivs inom ramarna för ett examensarbete på programmet Civilingenjör & Lärare är den tvådelad, en teknisk del och en pedagogisk del. Den tekniska delen beskriver arbetet med testerna av provtagning av aerosolpartiklar vid markytan samt SEM analysen av dessa prover. Den pedagogiska delen beskriver arbetet med att sprida intresse för naturkunskap och teknik genom att utföra skolbesök och presentera projektet RAIN.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)