Cash Management from a purchasing perspective : A study of the possibilties for Siemens PGI4 to utilize Cash Management in purchasing

University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Abstract:

Detta arbete är skrivet för inköpsavdelningen på enheten PGI4, representerat på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång (SIT), med målet att reducera kostnader genom ett förbättrat arbete med Cash Management. Då inköpt material utgör en så pass stor del av värdet på slutprodukten, nära 60 procent, inses genast vilket stort inflytande inköpsfunktionen har på företagets totala kostnader. Även om Cash Management ägnas störst fokus hos företag med likviditetsproblem, finns det mycket att vinna genom att arbeta aktivt med konceptet också i goda tider.

Därmed är syftet med arbetet att; ”analysera möjligheterna för inköpsavdelningen på Siemens PGI4 att utnyttja Cash Management för att reducera de totala kostnaderna”.

Längs arbetets gång har en totalkostnadsmodell tagits fram för att tydliggöra kostnaderna relaterade till inköp, och därefter har områden specifikt intressanta ur ett Cash Management-perspektiv identifierats. Utgående från dessa områden har undersökts hur dagens verksamhet ser ut på SIT samt hur andra företag hanterar liknande aktiviteter. På så vis har lösningarna tagits fram angående vad inköp på SIT bör arbeta annorlunda med, samt hur de kan nå förbättringar.

Genom tydligare riktlinjer för standardkontrakt, ekonomistyrning och villkor för transporter och prognostisering kan arbetssätt inom inköp förbättras. Ett utnyttjande av kassarabatter kan ge kostnadsbesparingar motsvarande 1% av köpesumman. Rekommendationer kopplade till orderprocessen och fakturering syftar till att undvika de årliga kostnaderna på 2,4 miljoner SEK och 300 000 SEK för tidiga leveranser respektive räntefakturor. Ett utnyttjande av inköparnas kompetens inom lagerstyrning, kan resultera i sänkningar av lagernivåer genom att styra lager per leverantör.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)