Analytical motion blurred shadows

University essay from Lunds universitet/Datavetenskap

Abstract: En rastrerare med stöd för analytisk rörelseoskärpa integreras med shadow mapping. Shadow maps med analytisk synlighetsinformation används för detta, vilket leder till situationer där både projiceringarna till shadow map:en och djupjämförelserna kan vara tidsberoende. Djupjämförelserna utförs analytiskt över tiden för mottagare som är statiska i förhållande till kameran. För dynamiska mottagare används point sampling istället. Problem som uppstår på grund av tidsberoende, begränsad precision och nödvändiga förenklingar undersöks, och potentiella lösningar diskuteras.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)