Tävlingsmomentets inverkan på Islandshästens munhälsa

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Studier har visat att utrustningsorsakade munhåleskador är vanligt hos svenska rid- och travhästar i träning. Förekomst av utrustningsrelaterade skador på regelbundet ridna Islandshästar finns dock inte beskriven i litteraturen. Inte heller har ett tävlingsmoments eventuella inverkan på munhälsan hos hästar undersökts. Tre olika grupper av Islandshästar i olika rid/träningsstatus har undersökts. Grupp 1 bestod av tävlande hästar som precis avslutat ett tävlingsdeltagande. Grupp 2 bestod av hästar som regelbundet reds minst tre dagar i veckan på olika nivåer och grupp 3 bestod av en grupp av hästar på Island som inte haft bett i munnen på mer än 6 månader. Skador i främre delen av munhålan dokumenterades efter storlek, placering och som akuta eller kroniska förändringar. Studien visade att skador i främre delen av munhålan är vanligt hos Islandshästar i träning och tävling. Hästarna som tävlades hade både fler och allvarligare skador än hästar som reds (grupp 2) och hästar som inte reds (grupp 3). Även hästar som reds hade fler skador i främre delen av munhålan än de som inte reds. Ridning på stångbett ger högre förekomst av skador på laner än ridning på tränsbett emedan det senare ger högre förekomst av skador i mungipor och kindslemhinnan i P2-regionen. Olika typer av bett kunde alltså kopplas till olika typer av skador vilket är viktigt att veta, både i samband med betseltillpassning och i samband med bedömning av aktuella tävlingsreglementens relevans.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)