Essays about: "Äpple"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word Äpple.

 1. 1. Microarray Quality Control using Artificial Neural Networks

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Author : Emil Andersson; [2019]
  Keywords : Artificial Neural Network; ANN; Microarray; Quality Control; Automated Quality Control; Physics and Astronomy;

  Abstract : When using antibody microarrays to diagnose diseases, the process of quality control of the microarray data is an important step. Currently, a part of this process is performed manually by visual inspection. READ MORE

 2. 2. Food Waste Management in a Circular Economy Perspective : A case study of Swedish juice plant Loviseberg presseri AB

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Maria Fernanda Salazar Ruiz Velasco; [2019]
  Keywords : Food waste; organic waste management; waste valorization; added-value; circular economy; Matavfall; organiskt avfallshantering; valorisering av avfall; mervärde; cirkulär ekonomi;

  Abstract : One third of all the food produced for human consumption is being wasted all around the world. The recovery and optimum use of this food waste is vital to support the growing population and food demand. READ MORE

 3. 3. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101); SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alva Hällberg; [2019]
  Keywords : klonarkiv; äpple;

  Abstract : Äpple har en lång odlingstradition i Sverige där olika sorter med åren har spridits i landet, vissa mer lokalt än andra. Äldre äppelsorter har med tiden konkurrerats ut av nya förädlingsresultat, både i de kommersiella odlingarna och i hemträdgårdarna. READ MORE

 4. 4. Application of Apple pomace for Fungal Cultivation

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Bill Floberg Karlsson; Jonatan Viitala; [2019]
  Keywords : apple pomace; filamentous fungi; Rhizomucor biomass; ethanol; äppelpressmassa; svamp;

  Abstract : Apple pomace is a solid by-product acquired from pressing and crushing millions of tons of apple in juice-industries. It represents 25-30 % of the original fruit and consists of peels, seeds and pulp. This raw material has multiple applications due to its high carbohydrate and moisture content. READ MORE

 5. 5. Vilda pollinatörer i ett svenskt skogsjordbrukssystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lisa Conrad; [2018]
  Keywords : humlor; bin; pollinering; ekosystemtjänst; biologisk mångfald; alléodling; alley cropping;

  Abstract : Den biologiska mångfalden i världen är akut hotad och är ett av de största problemen inom ekologisk hållbarhet. Inom biologisk mångfald räknas naturligt förekommande pollinerande insekter, vars närvaro minskar. Forskning visar att monotona landskap missgynnar de vilda pollinatörerna. READ MORE