Essays about: "Ångest"

Showing result 1 - 5 of 44 essays containing the word Ångest.

 1. 1. Trait Anxiety and Negative Health Risk Behaviors in Adults : The Relationship between Trait Anxiety, Alcohol Consumption and Physical Inactivity

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Linnéa-Rebecka Catibusic; [2018]
  Keywords : Trait anxiety; negative health risk behaviors; physical inactivity; alcohol consumption; Ångestbenägenhet; negativa hälsobeteenden; fysisk inaktivitet; alkoholkonsumtion;

  Abstract : Relatively little is known regarding trait anxiety and its relationship with negative health risk behaviors such as alcohol consumption and physical inactivity in adults. This study aimed to examine whether negative health risk behaviors differ by sex and whether trait anxiety is associated with the negative health risk behaviors above and beyond sociodemographic factors and depression. READ MORE

 2. 2. Affect regulation and exhaustion disorder: what's the connection?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Cecilia Dautovic Bergh; Jenny Damsgaard Rapp; [2018]
  Keywords : emotion regulation; affect regulation; burnout; exhaustion disorder; stress; KEDS; DERS; HADS; primary care; stress management; Social Sciences;

  Abstract : Denna studie undersöker om det finns en koppling mellan minskade symtom av utmattningssyndrom och förbättrad affektreglering. Tjugosex patienter med utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens kriterier deltog i 6 till 14 KBT- (11 patienter) eller PDT/IPT-fokuserade (15 patienter) behandlingstillfällen som fokuserade på symtomlindring och ökad uppmärksamhet på olika kroppsliga sensationer: utmattning, stressnivå och känslor. READ MORE

 3. 3. Midwives' experience of perineal rupture prevention : a Minor Field Study in Indonesia

  University essay from Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Author : Anna-Karin Heikkilä; Hannah Reisinger; [2018]
  Keywords : Midwives; Perineal ruptures; Prevention; Childbirth; Experience; Knowledge; Barnmorskor; Perinealbristningar; Förebyggande; Förlossning; Erfarenhet; Kunskap;

  Abstract : Background The complications of getting affected by perineal ruptures by giving birth can cause anxiety and consequences that affect the daily life of the woman. Over ninety percent of Indonesian midwives had neither acquired any basic skills nor received any further professional development training in this area during the three years following their graduation. READ MORE

 4. 4. MRSA och dess påverkan på grisproduktionen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Josefin Andersson; [2018]
  Keywords : MRSA; gris; produktion; lantbrukare; konsekvens;

  Abstract : Staphylococcus aureus är en viktig patogen och kommensal på hud, slemhinnor och luftvägar hos djur och människor. Meticillin-resistenta S. aureus (MRSA) är bakterier som förvärvat resistens mot β-laktamantibiotika genom genen mecA eller mecC som sitter på ett överförbart segment (SCC). READ MORE

 5. 5. Aspects of modern health worries as predictors of development of anxiety and depression symptoms

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Arvid Edberg; Emil Ahlzén; [2018]
  Keywords : Modern health worries; MHW; Modern Health Worries Scale; MHWS; anxiety; depression; Modern hälsooro; MHO; Modern Health Worries Scale; MHWS; ångest; depression;

  Abstract : Worries about the negative health effects of modern life (Modern health worries, MHW) have increased during the last decades, but the phenomenon is not fully understood. The present study investigated the associative and predictive relationship between different types of MHW and symptoms of anxiety and depression in a large sample from Västerbotten county, Sweden (n=2223). READ MORE