Essays about: "Ångest"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the word Ångest.

 1. 1. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Armina Beslaga; [2019]
  Keywords : koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Abstract : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. READ MORE

 2. 2. What patients want to learn after an AMI. Self-perceived learning needs of patients following an acute myocardial infarction – a literature review

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Aslak Balle Hansen; Federico Sampognaro; [2019]
  Keywords : Discharge; learning needs; information; patient education; myocardial infarction; nursing;

  Abstract : Att överleva en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse. Det leder ofta till ångest, stress och i vissa fall depression. Att få rätt information i de inledande stadierna efter behandlingen är avgörande. Dock är det så att på grund av snabba behandlingstider är patienternas utbildningstid före utskrivning ofta för kort. READ MORE

 3. 3. Trait Anxiety and Negative Health Risk Behaviors in Adults : The Relationship between Trait Anxiety, Alcohol Consumption and Physical Inactivity

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Linnéa-Rebecka Catibusic; [2018]
  Keywords : Trait anxiety; negative health risk behaviors; physical inactivity; alcohol consumption; Ångestbenägenhet; negativa hälsobeteenden; fysisk inaktivitet; alkoholkonsumtion;

  Abstract : Relatively little is known regarding trait anxiety and its relationship with negative health risk behaviors such as alcohol consumption and physical inactivity in adults. This study aimed to examine whether negative health risk behaviors differ by sex and whether trait anxiety is associated with the negative health risk behaviors above and beyond sociodemographic factors and depression. READ MORE

 4. 4. Affect regulation and exhaustion disorder: what's the connection?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Cecilia Dautovic Bergh; Jenny Damsgaard Rapp; [2018]
  Keywords : emotion regulation; affect regulation; burnout; exhaustion disorder; stress; KEDS; DERS; HADS; primary care; stress management; Social Sciences;

  Abstract : Denna studie undersöker om det finns en koppling mellan minskade symtom av utmattningssyndrom och förbättrad affektreglering. Tjugosex patienter med utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens kriterier deltog i 6 till 14 KBT- (11 patienter) eller PDT/IPT-fokuserade (15 patienter) behandlingstillfällen som fokuserade på symtomlindring och ökad uppmärksamhet på olika kroppsliga sensationer: utmattning, stressnivå och känslor. READ MORE

 5. 5. Midwives' experience of perineal rupture prevention : a Minor Field Study in Indonesia

  University essay from Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Author : Anna-Karin Heikkilä; Hannah Reisinger; [2018]
  Keywords : Midwives; Perineal ruptures; Prevention; Childbirth; Experience; Knowledge; Barnmorskor; Perinealbristningar; Förebyggande; Förlossning; Erfarenhet; Kunskap;

  Abstract : Background The complications of getting affected by perineal ruptures by giving birth can cause anxiety and consequences that affect the daily life of the woman. Over ninety percent of Indonesian midwives had neither acquired any basic skills nor received any further professional development training in this area during the three years following their graduation. READ MORE