Essays about: "Östersund"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the word Östersund.

 1. 1. Environmental Leverage through Sport Event Portfolios : A Case Study of Östersund

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Author : Tami Lanzendorf; [2023]
  Keywords : sport events; sport tourism; sustainable destination development; event portfolio; environmental sustainability; event leverage;

  Abstract : This study analyzes how sport event portfolios can be used in a targeted manner to enable environmental event leverage and promote the sustainable development of a destination from an environmental perspective. For this purpose, semi-structured expert interviews as qualitative research methods were conducted to gain in-depth insights from different angles. READ MORE

 2. 2. Trangia Maxi : Development of a Multiple Burner Portable Stove

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Liselott Hultros; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : This work was conducted at the request of Trangia, a Swedish company known for selling and manufacturing the classical camping stove “stormköket”. Beyond camping stoves Trangia also offer several accessories for cooking outdoors, for example safe fuel bottles and separate cookware. READ MORE

 3. 3. SuDS water storage capacity calculator : A decision support tool for the implementation ofSustainable Drainage Systems in Östersund.

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Author : Tess van der Hulle; [2022]
  Keywords : Sustainable Drainage Systems SuDS ; Decision Support Systems DSS ; precipitation; calculator; stormwater model; Östersund; Sweden;

  Abstract : Heavy precipitation events are expected to increase in intensity and frequency, due to global warming. Sewer systems might overload during heavy rainfall, resulting in floods which potentially affect all municipalities in Sweden. READ MORE

 4. 4. Hur närheten till skidorter påverkar priset på skogsfastigheter i Jämtlands län

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Alexander Rönngren; Karl-Johan Karlsson Viksten; [2022]
  Keywords : fastighetsvärdering; regressionsanalys; skogsfastigheter;

  Abstract : En skogsfastighets värde byggs upp av ett flertal faktorer. Vissa av dessa faktorer är kopplade till avkastningen en skogsfastighet kan ge medan andra är kopplade till värden som är svårare att mäta, som till exempel möjligheten till jakt och känslan av att äga skog. READ MORE

 5. 5. Storsjöstråket : ett gestaltningsförslag för mötet mellan sjö och land

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Losman Nädele; [2021]
  Keywords : ekologisk; restaurering; Storsjön; Östersund; social; hållbarhet; platsspecificitet;

  Abstract : Det här arbetet är sprunget ur den allt vanligare företeelsen att gamla industriområden förändras till generiska platser till följd av förtätning. Områden som dessa besitter ofta platsspecifika egenskaper som kan ligga till grund för unika livsmiljöer. Mellan järnvägen och Storsjön i Östersund sträcker sig Storsjöstråket. READ MORE