Essays about: "Östra Göinge"

Found 5 essays containing the words Östra Göinge.

 1. 1. Can administrative autonomy be enough? Experiences of administrative autonomy as a political and administrative asset in a Swedish municipality

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Leticia Tusemererwa; [2020]
  Keywords : Administrative autonomy; discretion; political control; trust-based governance; Östra Göinge; Sweden; Law and Political Science;

  Abstract : The struggle of power between politicians and civil servants in relation to introduction of different administrative reforms have always been a hot topic, specifically in issues to do with delegation of administrative autonomy from a political to administrative level. Advocates of administrative autonomy argue that administrative autonomy is a good administrative reform that spikes performance, trust and a more citizen-oriented governance as it allows professionals- senior civil servants- to use their knowledge and skills which are valuable for boosting motivation and quality. READ MORE

 2. 2. Företagarnas syn på revisorn : en kvantitativ studie om hur företagarna mottar revisorns tjänst och personliga egenskaper i Östra Göinge kommun

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Frida Persson; [2017]
  Keywords : förväntningsgap; tillit; procent; servqual-modellen; service;

  Abstract : Bakgrund: Ibland kan företagare behöva hjälp med sina räkenskaper och tvingas därmed lita på en ibland okänd person (revisorn). Företagaren köper en tjänst men hur känner han inför service och tillit till någon okänd? Syfte: Syftet med arbetet är att ta reda på hur företagarna i Östra Göinge kommun känner inför den service de mottar från sin revisor samt identifiera förväntningsgap. READ MORE

 3. 3. Att mäta matsvinn i skolkök : en jämförande studie av 13 metoder att mäta matsvinn

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Emmy Mattisson; [2015]
  Keywords : matsvinn; matavfall; mäta matsvinn; skolkök;

  Abstract : Ungefär en tredjedel av maten som produceras i världen slängs. I Sverige slängs över 1,2 miljoner ton mat varje år. En stor del av det är så kallat matsvinn, onödigt matavfall som skulle kunna använts om den hanterats annorlunda. READ MORE

 4. 4. Lövängen i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : David Lagerstedt; [2008]
  Keywords : löväng; skogsbygd; levande kulturhistoria; bevarande; miljöersättning; hamling; slåtter; biologisk mångfald; nordöstra Skåne; Sporrakulla;

  Abstract : The purpose of this paper is to study how the wooded hay meadow of the forest district of northeastern Scania is preserved today, and what local history it has, to thereby achieve a better understanding of the dynamics of the landscape and the complex of problems involved in keeping a historical element of the cultural landscape alive. To accomplish this, literature concerning the subject has been studied, experts have been consulted and an example, the old farm Sporrakulla in Östra Göinge municipality, has been studied. READ MORE

 5. 5. Landskapsanalys med GIS och ett skogligt planeringssystem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karin Fredberg; [2000]
  Keywords : landscape;

  Abstract : Skogsvårdsorganisationen startade en rikstäckande utbildningskampanj under 1999 kallad Grönare Skog. En viktig del av kampanjen utgjordes av de demon­ strationsområden som planerades och färdigställdes under våren 1999. READ MORE