Essays about: "Östra Saltängen"

Found 2 essays containing the words Östra Saltängen.

 1. 1. GIS analysis of walking and bicycle paths in the new city quarters of Östra Saltängen, Norrköping

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : Sara Carlegrim; [2014]
  Keywords : GIS; MapInfo Professional; RouteFinder; Nätverksanalys; GC-nät; Genhetskvot.;

  Abstract : Norrköpings kommun håller just nu på med ett stadsomvandlingsprojekt i Östra Saltängen. I dag bedrivs industri- och hamnverksamhet i området, vilka påverkas av de nya planerna och planerar flytten av sin verksamhet parallellt. READ MORE

 2. 2. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Gustafsson; Hilda Franklin; [2014]
  Keywords : tillfällig; temporär; landskapsarkitektur; installation; Norrköping; Östra Saltängen; Inre hamnen; gasverk;

  Abstract : Städer är i ständig förändring och övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle medför en omstrukturering av stadens ytor. Postindustriella landskap uppstår centralt i städerna och med den urbanisering som sker idag tas de ofta i anspråk med syftet att skapa nya attraktiva stadsdelar. READ MORE