Essays about: "Överlevnadsstrategi"

Found 4 essays containing the word Överlevnadsstrategi.

 1. 1. CHILD MARRIAGE PRACTICES IN THE SYRIAN REFUGEE CAMPS

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Alaa Alking; [2019]
  Keywords : Child marriage; Syrian refugee; forced child marriage; consensual child marriage;

  Abstract : This study seeks to achieve a deeper understanding of the phenomenon of child marriage among Syrian refugees, identify the causes and the consequences of this phenomenon, and explore the relationship between the armed conflict in Syria and the prevalence of child marriage practices among Syrian refugees living in refugee camps in Lebanon. To achieve the objectives of the study, the researcher used the case study approach and mixed-methods methodology in data collection and analysis. READ MORE

 2. 2. You Wanna Be on Top? : A Narrative Career Study of Women’s Experiences and Strategies

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Alice Åslander; Joel Gedin; [2019]
  Keywords : Gender; Gender Equality; Organisation; Critical Incidents; Exit; Discrimination; Female Manager; Career; Sweden; Minority Position; Coping strategy; Mentor; Sponsor; Leadership; Narrative; Genus; Jämställdhet; Organisation; Kritiska incidenter; Utträde; Diskriminering; Kvinnliga chefer; Karriär; Sverige; Minoritetsposition; Överlevnadsstrategi; Ledarskap; Narrativ;

  Abstract : In Sweden, the statistics show how women are underrepresented in organisational hierarchies; as managers, executive managers, CEOs and board of directors. Qualitative research reveals that women in management positions perceive the working life in Sweden as unequal and how men and women have different terms for making a career. READ MORE

 3. 3. Canine transmissible venereal tumour

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Oskar Eriksson; [2017]
  Keywords : CTVT; smittsam könstumör; hund; tumör;

  Abstract : Canine Transmissible Venereal Tumour (CTVT) är en unik smittsam tumörsjukdom. Likt en parasit är den naturligt överförbar mellan individer inom familjen Canidae via transplantation av levande tumörceller, framför allt genom parning. READ MORE

 4. 4. Smärtbedömning av häst utifrån ansiktsuttryck

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Johansson; [2016]
  Keywords : häst; etologi; smärta; beteende; ansiktsuttryck; horse; ethology; pain; behavior; facial expression;

  Abstract : Denna litteraturstudie undersöker veterinärers och djurägares möjlighet att, i en klinisk respektive familjär miljö för hästen, bedöma smärta utifrån hästens beteende med fokus på ansiktsuttryck samt värdera hur väl ansiktsuttryck kan verka som smärtindikator i förhållande till redan befintliga smärtbedömningsmetoder. Smärta har en väsentlig roll i veterinärens praktiska vardag och detta komplexa fenomen försvåras då bedömning, behandling och utvärdering sker på patienter utan talförmåga. READ MORE