Essays about: "ägarskifte"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word ägarskifte.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Elinore Einarsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

  Abstract : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. READ MORE

 2. 2. Varför skjuter lantbrukare upp sina generationsskiften? : en kvalitativ intervju med lantbrukare om deras tankar kring ett sent generationsskifte

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Ramgren; Daniel Karlsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; lantbruket; överlåtare; övertagare; generationer; revisor; change of ownership; generational change; agriculture; transferor; transfer; generations; auditor;

  Abstract : År 2016 var 34% av alla lantbrukare över 65 år. Att en yrkeskår blir äldre och äldre medför en del problem, men att 1/3 är över pensionsålder i Sverige kan vara en tickande bomb. READ MORE

 3. 3. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Keywords : aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Abstract : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. READ MORE

 4. 4. Ungdomars tankar kring ägarskifte inom lantbruket

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Milan Lundin; [2018]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; ungdomar; naturbruksgymnasium; tankar; känslor; mjuka värden; framtid;

  Abstract : Introduction: Many people who have a connection to agriculture will at some time be affected by a change of ownership. Roles that then become involved are the transferor, the transferee, the siblings and third parties (neighbor, consultant, employee). READ MORE

 5. 5. Generationsskifte utanför släkten

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jesper Englund; Tobias Högborg; [2018]
  Keywords : generationsskifte; ägarskifte; övertag; alternativ; överlåta;

  Abstract : Lantbrukaren är idag en åldrande yrkeskategori där behovet av en efterträdare blir större. Lantbrukaren har två val: att sälja eller att genomföra ett ägarskifte. Traditionellt sker detta ägarskifte inom familjen. READ MORE