Essays about: "ägglossning"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word ägglossning.

 1. 1. Kullstorlek hos hund som ett mått på fertilitet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Snell; [2018]
  Keywords : Kullstorlek; fertilitet; hund; reproduktion;

  Abstract : Hundar blir könsmogna vid 6–12 månaders ålder och tiken genomgår sin brunstcykel cirka två gånger per år. Om hon då blir dräktig är hon det i 63±5 dygn och får i genomsnitt 2–9 valpar per kull, men betydligt större kullar har fötts. READ MORE

 2. 2. Using Magic Machines to Elaborate Menstrual Self-Tracker­s for Women with Endometriosis

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : Miriam Afework; [2018]
  Keywords : Self-tracking; Endometriosis;

  Abstract : Existing self-tracking tools for women concentrate on one’s general well-being and keeping track of ovulation and periods. With around 10% of women worldwide suffering from endometriosis there is an unmet need to leverage self-tracking for women whose cycles are affected by more variables. READ MORE

 3. 3. Embryotransfer på häst : möjligheter och problematik

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Mirielle Melani Johansson; [2017]
  Keywords : embryotransfer; reproduktionsbiologisk teknik; häst; ekvin; hälsorisker; etik;

  Abstract : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva bakgrund och metodik för embryotransfer (ET) på häst samt att redogöra för faktorer som är nödvändiga för ett lyckat resultat. Dessutom belyses problematik av olika slag, både gällande begränsningar för framgångsrik utveckling av metoden och brister i befintliga studier. READ MORE

 4. 4. Gepardens (Acinonyx jubatus) svårighet att reproducera i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lovisa Velander; [2017]
  Keywords : gepard; reproduktion; fortplantning; fångenskap; miljö; stress; ungar; dräktighet;

  Abstract : Den globala populationen geparder är sårbar och i många länder minskar antalet individer årligen. I det fria lever geparden på stora ytor. Honorna lever vanligen solitärt medan hanarna även kan leva i mindre grupper. Geparden kan få upp till 6 ungar per kull men det är bara ett fåtal som överlever till vuxen ålder. READ MORE

 5. 5. Påverkar kullstorleken smågrisens utveckling fram till födseln?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Isabelle Westergren; [2016]
  Keywords : livmoder; ägglossning; placenta; foster; kullstorlek; tillväxthämning; uterus; ovulation rate; placenta; fetus; litter size; intrauterine growth restriction;

  Abstract : The aim of this literature review was to analyze if the number of fetuses in the uterus will have an effect on the development of the fetuses until birth. Breeding for larger litter size creates a possibility to increase the number of weaned piglets. READ MORE