Essays about: "äldre bostäder"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words äldre bostäder.

 1. 1. Life Cycle Assessment (LCA) for a DC-microgrid energy system in Fjärås

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Tabassom Hashemi Farzad; [2019]
  Keywords : Photovoltaic PV system; Microgrid system; Functional unit; Kilowatt peak kWp ; Ehup;

  Abstract : Application of Photovoltaic PV panels for electricity production has rapidly increased in recent years in Sweden after launching a capital subsidy for PV panel installations in 2009. Kungsbacka municipality’s housing company equipped two groups of buildings in Fjärås with PV systems to generate electricity. READ MORE

 2. 2. Solvallas pre- and primary school

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Ellen Forsskåhl; [2018]
  Keywords : School; primary school; preschool; Solvalla; Stockholm; Skola; skolbyggnad; Solvalla; Stockholm; förskola; grundskola;

  Abstract : Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i Stockholms västra förorter, i närheten av Bromma flygplats. Idag ligger Sveriges största arena för travsport i området. Framöver kommer området prioritera grönska, möjligheter till idrott, framkomlighet till fots och bostäder. READ MORE

 3. 3. Minimizing disturbances in pipe replacement projects

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Armin Bajramivic; Berwar Kahraman; [2018]
  Keywords : Risk management; Critical success factors; Pipe replacement; Riskhantering; Kritiska framgångsfaktorer; Stambyte;

  Abstract : The market for maintenance of dwellings in the construction industry is only getting more significant due to the time factor. Dwellings are only getting older, and demands for refurbishment are getting more obligatory for tenant-owned cooperatives. READ MORE

 4. 4. Hangarplatsen : gestaltningsidéer och teoretiska resonemang kring ett offentligt rum i Barkarbystaden norr om Stockholm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Isacson; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; Barkarbystaden; Järfälla; hangar; omvandlad miljö;

  Abstract : När våra städer växer och nya stadsprojekt breder ut sig förändras landskapen. Platser omdefinieras genom att nya strukturer ersätter de gamla. Samtidigt är det inte ovanligt att spår efter tidigare markanvändning lämnas kvar när ett område ska omgestaltas. READ MORE

 5. 5. Balkongliv för nytta och livsmening : en studie av vardagslivsstrategier och bostadsanpassning i fjärde åldern

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Lena Tinglöf; [2017]
  Keywords : aktivitet; arbetsterapeut; balkong; bostadsanpassning; meningsfulla aktiviteter; natur och hälsa; äldre;

  Abstract : I Sverige förväntas en fortsatt utveckling mot ökad andel äldre personer vilka når allt högre ålder. De äldre bor kvar i befintliga bostäder där det erbjuds motsvarande vårdinsatser som tidigare fanns i särskilda bostäder för äldre. READ MORE