Essays about: "äldre"

Showing result 1 - 5 of 703 essays containing the word äldre.

 1. 1. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Keywords : Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Abstract : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. READ MORE

 2. 2. Virus yellows in sugar beets in Sweden and Europe

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Biology

  Author : Alma Gustavsson Ruus; [2020]
  Keywords : virus yellows; BYV; BMYV; BChV; BWYV; sugar beet; Myzus persicae; green peach aphid; Aphis fabae; black bean aphid; neonicotinoids;

  Abstract : This thesis describes virus yellows in sugar beets and converse both older and new knowledge about the viruses, vector and host relations and the control measures against the disease. The aim is to explore new potential control measures and to predict how the disease may affect agriculture in the future. READ MORE

 3. 3. Needs and requirements for the development and application of safe and cost-efficientmedical technology in low resource settings

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Linda Maria Nummisalo; [2020]
  Keywords : Bangladesh; Medical Devices; Health Care;

  Abstract : Growing populations and especially the growing proportion of elderly in the developing countries in South Asia pose an increasingly higher pressure on the health care systems in these countries. For example, in Bangladesh, a part of the pressure is currently eased by the unofficial health care workers called village doctors but with the cost of wrong diagnoses and unnecessary medications leading to excess use of e. READ MORE

 4. 4. Diffusion of Sustainable Innovations : A Case Study of Optical Gas Imaging

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Jacob Blinke; [2020]
  Keywords : Adoption; Sustainable Innovation; Diffusion of Innovations; LDAR; Optical Gas Imaging; Industrial Gases; Sustainability; Crossing the Chasm; Gas Leaks; Innovation; Innovation Adoption.; Adoption; Hållbar Innovation; Diffusion av Innovationer; Optical Gas Imaging;

  Abstract : During the last two decades, innovations that contribute to sustainable development has received increasing attention in the markets and academia. The diffusion of sustainable innovations is a key element in society’s transformation toward a greener and more sustainable economy. READ MORE

 5. 5. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Rosie Johannesson; [2020]
  Keywords : älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Abstract : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. READ MORE