Essays about: "älg"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the word älg.

 1. 1. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Rosie Johannesson; [2020]
  Keywords : älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Abstract : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. READ MORE

 2. 2. Karaktäristika hos säsongsmigration : en studie av en svensk-norsk älgpopulation

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Erik Berg; [2020]
  Keywords : migration; förflyttning; net squared displacement; älg; spatial ekologi; förflyttningsstrategier; modeller; könsskillnader;

  Abstract : Att förstå var djur befinner sig och hur de förflyttar sig över året är en viktig del i arbetet för att nå en effektiv förvaltning. Extra viktigt är det när arten i fråga berör en stor mängd människor, både ekonomiskt och kulturellt. READ MORE

 3. 3. Hjortviltets vårbete på plantor av gran och tall i Östergötland : vad förklarar skadebilden?

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Philip Isaksson; [2020]
  Keywords : betesskador; hjortdjur; alternativ föda; Picea abies; Pinus sylvestris;

  Abstract : Under en längre tid har skogsföretaget Holmen i region syd noterat omfattande betesskador på sin skog i området kring Norrköping. De hade tidigare fångat bild på älg men även kronhjort som betat på tall (Pinus sylvestris) som var över 5år med en höjd från 1,3m till 4m. READ MORE

 4. 4. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE

 5. 5. Habitat selection in moose and roe deer : a third order comparison

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Irene Hjort; [2019]
  Keywords : gps; camera trapping; habitat selection; order of selection; Alces alces; Capreolus capreolus; brownian bridge kernel method;

  Abstract : Ungulates are important animals in Swedish culture and economy, yet they are considered to cause considerable damage on forests to the disadvantage for the forest industry. At the same time, the forest industry is one of the reasons for the increased carrying capacity of moose and roe deer. READ MORE