Essays about: "ängsmiljöer"

Found 2 essays containing the word ängsmiljöer.

 1. 1. Fästingrelaterad problematik och prevention i stadslandskapets rekreationsmiljöer : skötsel- och gestaltningsstrategier för en vandringsstig utmed Isbladskärret i Stockholm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Rönnmark; [2016]
  Keywords : landskapsarkitektur; fästingburna infektioner; gestaltning; skötsel; skogsmiljöer; ängsmiljöer; våtmarksmiljöer; urbana områden; Isbladskärret;

  Abstract : En ökande och mer krävande medelklass i urbana miljöer kommer att innebära utmaningar för framtiden. Jag har noterat att urbana människor ofta ägnar sig åt utomhusaktiviteter, såsom löpning, skogspromenader, skidåkning och i vissa fall utövas mer specifika intressen som studier av växter, insekter eller fåglar. READ MORE

 2. 2. Kompensationsåtgärder vid exploatering av naturmark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kajsa Ström; [2012]
  Keywords : naturvärden; hållbar utveckling; biologisk mångfald; livsmiljö; balanseringsprincipen; Natura 2000;

  Abstract : Samhällets expansion i form av bostadsbebyggelse, infrastruktur och rekreationsområdenska följa en hållbar utveckling. Expansionen på naturmark går idaginte hand i hand med den hållbara utvecklingen då detta leder till en förlust avnaturmark och dess värden. READ MORE