Essays about: "ärftlig hörselnedsättning"

Found 1 essay containing the words ärftlig hörselnedsättning.

  1. 1. Vidgad vestibularakvedukt hos patienter med cochleaimplantat

    University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Author : Sanne Hatt; Adam Öinert; [2009-06-10T12:49:37Z]
    Keywords : Audiologi; vidgad vestibularakvedukt; cochleaimplantat; ärftlig hörselnedsättning; Audiology; enlarged vestibular aqueduct; cochlear implants; hereditary hearing loss;

    Abstract : Vidgad vestibularakvedukt (EVA) är en inneröremissbildning och en vanlig orsak till ärftlig hörselnedsättning. Hörselnedsättningen är ofta av kombinerad typ och orsaken till den konduktiva komponenten antas ligga i innerörat. EVA diagnostiseras med hjälp av radiologiska metoder, till exempel innan operation med cochleaimplantat (CI). READ MORE