Essays about: "ärftlig sjukdom"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words ärftlig sjukdom.

 1. 1. Optimization of a Multiplex PCR-RFLP Method Used for Detection of Three Primary Mutations in Leber’s Hereditary Optic Neuropathy Patients

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Author : Emilia Nord; [2020]
  Keywords : LHON; Restriction enzyme; Multiplex PCR; Mutation detection; Mitochondrial mutation;

  Abstract : Leber’s hereditary optic neuropathy (LHON) is the most commonly inherited disease that causes blindness in one or both eyes, with a minimum prevalence of 1 in 31 000 in the northeast of England. What causes LHON is not fully known but three mitochondrial mutations, G3460A, G11778A, and T14484C, have been identified in over 95 % of all LHON patients. READ MORE

 2. 2. Genetic and phenotypic analysis of elbow dysplasia in four large Swedish dog breeds : an evaluation of the screening programme and clinical symptoms

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Medved; [2020]
  Keywords : elbow dysplasia; screening; fragmented coronoid process; osteochondritis dissecans; ununited anconeal process; elbow incongruity;

  Abstract : Elbow dysplasia (ED) is a common hereditary disease in dogs. Elbow dysplasia develops during the critical growth period between 4-12 months of age in large breed dogs and causes pain and lameness in the front limbs. In worst case it can lead to euthanasia. READ MORE

 3. 3. Juvenil demodikos och dess association med MHC klass II

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Katarina Gunnarsson; [2019]
  Keywords : juvenil demodikos; DLA; MHC; Staffordshire bullterrier; ; Mops;

  Abstract : Demodikos är en hudsjukdom hos hund orsakad av hårsäckskvalstret Demodex. Normalt sett ingår Demodex i hudens normalflora men då kvalstret, på grund av ett förändrat immunförsvar, får möjlighet att proliferera ohämmat uppstår sjukdomen demodikos. READ MORE

 4. 4. Kronisk kopparförgiftning hos får

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Louise Ersbring; [2018]
  Keywords : koppar; förgiftning; överskott; får;

  Abstract : Får är särskilt känsliga för kronisk kopparförgiftning, jämfört med andra djur. De kan också drabbas av akut kopparförgiftning, men det är en ovanlig företeelse. READ MORE

 5. 5. Etiology of patellar luxation in small breed dogs

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ana-Marija Camber; [2017]
  Keywords : patellar luxation; canine; dog; loose patella;

  Abstract : Patellaluxation (PL) är en vanlig ortopedisk sjukdom som karakteriseras av att patellan kan luxera från trochlea ossis femoris. Detta sker antingen manuellt, spontant när hunden är i rörelse eller så är patellan permanent fixerad utanför fåran. READ MORE