Essays about: "ärftlighet"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word ärftlighet.

 1. 1. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Isabelle Lögdahl; [2020]
  Keywords : behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Abstract : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. READ MORE

 2. 2. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Keywords : stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Abstract : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. READ MORE

 3. 3. Kopparassocierad kronisk hepatit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofie Djerf; [2019]
  Keywords : kopparassocierad; kronisk hepatit; cirrhos; koppar; ackumulation; koppartoxikos; hund; etiologier;

  Abstract : Kronisk hepatit är relativt vanligt förekommande hos hund och kan orsakas av många olika etiologier, varav en är förhöjd upplagring av koppar i levern. Koppar är ett essentiellt spårämne som intas med födan. Fysiologiskt sker den främsta kopparupplagringen i levern och kopparöverskott utsöndras främst från kroppen via gallan. READ MORE

 4. 4. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Follby; [2018]
  Keywords : hypertrofisk kardiomyopati; HCM; restriktiv kardiomyopati; RCM; screeningprogram; morbiditet; mortalitet; PawPeds; katt; pPrognos; frisk; gränsfall; annan diagnos;

  Abstract : Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. READ MORE

 5. 5. Subkondrala bencystor hos häst : hur och varför uppstår de?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hillevi Hassler; [2018]
  Keywords : subkondral; bencysta; häst; patogenes; etiologi;

  Abstract : Trots att subkondrala bencystor är kända sedan länge är patogenesen inte klarlagd. I litteraturen diskuteras olika etiologier och teorier kring hur dessa leder till bildandet av bencystor. READ MORE