Essays about: "ätbart"

Found 4 essays containing the word ätbart.

 1. 1. Urban, green and edible : an investigation of the urban agricultural landscape of Xi’an

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tarina Levin; [2017]
  Keywords : urban agriculture; landscape architecture; productive cultivation in cities; urban agriculture in Xi’an;

  Abstract : An ongoing urbanization process is changing the landscape of contemporary China. Agricultural lands are being used for real estate development, resulting in a further dependency of agricultural products from the global market. READ MORE

 2. 2. Svenska sällskapshundars hull

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emma Björk; [2015]
  Keywords : hund; hull; BCS; fetma; övervikt; sällskapshund; hälsa; utfodring; motion;

  Abstract : Fetma och övervikt är idag den vanligaste nutritionella sjukdomen som drabbar sällskapshundar. Ökade fettdepåer är ett rent fysiskt hinder för ett normalt hundliv, men predisponerar även individen för flera sjukdomar. Olika riskfaktorer och hälsoeffekter tas upp i detta arbete. READ MORE

 3. 3. Ätbar utemiljö i skolan : ett gestaltningsförslag med permakulturprinciper

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lotta Karlsson; [2013]
  Keywords : naturbruksgymnasium; ätliga växter; permakultur; ungdomar; hållbar utveckling; självförsörjning; gestaltningsförslag;

  Abstract : Ett brinnande intresse för både gestaltning och ätbara växter utgör grunden för detta kandidatarbete inom landskapsplanering. Arbetet består av en genomgång av grundläggande designverktyg och principer för att nå fram till ett hållbart permakulturdesign, för de internatboende på Naturbruksgymnasiet i Vreta Kloster i Östergötland. READ MORE

 4. 4. Unga konsumenters köpvanor rörande växter : en studie av hur unga konsumenter väljer växter

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Marina Svensson; [2012]
  Keywords : konsumentbeteende; unga konsumenter; växtens funktion; växten som present; växtens betydelse; kryddor; ätbart;

  Abstract : Dagens konsumenter inom alla ålderskategorier handlar idag blommor och växter i genomsnitt 10,2 gånger per år. Den yngre generationen som är upp till 29 år (generation Y) har inköpsfrekvensen sjunkit från att handla 4,7 gånger per år till 4,3 gånger per år (Gfk, 2012, muntl.). READ MORE