Essays about: "ätliga växter"

Found 5 essays containing the words ätliga växter.

 1. 1. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Sandra Persson; [2019]
  Keywords : solljus; ljus; ljuskvalitet; fotobiologiska processer; ekologiska anpassningar; ätliga växter; ätliga perenner; ätlig trädgård; växtförslag;

  Abstract : New sustainable cultivation systems are on the rise where edible perennial plants play a central role. The interest in growing food for the household has increased, perhaps as an effect of increased distrust of food production and a desire to do something good in a climate-threatened world. READ MORE

 2. 2. Skogsträdgård i rehabiliteringssyfte : aspekter att ta hänsyn till vid utformning och utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Saijyothi; [2018]
  Keywords : rehabilitering; hälsa; skogsträdgård; utveckling; design; utmattningssyndrom; stress; stressreducerande; ätliga växter SLU;

  Abstract : Stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och den som ökat mest av alla diagnoser för sjukskrivning. Samtidigt har det visat sig att vistelse i rehabiliteringsträdgård framgångsrikt hjälpt människor tillbaka till hälsa. READ MORE

 3. 3. Ätbar utemiljö i skolan : ett gestaltningsförslag med permakulturprinciper

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lotta Karlsson; [2013]
  Keywords : naturbruksgymnasium; ätliga växter; permakultur; ungdomar; hållbar utveckling; självförsörjning; gestaltningsförslag;

  Abstract : Ett brinnande intresse för både gestaltning och ätbara växter utgör grunden för detta kandidatarbete inom landskapsplanering. Arbetet består av en genomgång av grundläggande designverktyg och principer för att nå fram till ett hållbart permakulturdesign, för de internatboende på Naturbruksgymnasiet i Vreta Kloster i Östergötland. READ MORE

 4. 4. Stadsodling i fickparker : ett gestaltningsförslag till en fickpark i Limhamn med odlingstema

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustaf Johansson; [2013]
  Keywords : stadsodling; urban odling; urban farming; fickpark; pocket park; gestaltning; Limhamn; gestaltningsförslag; koncept;

  Abstract : Stadsodling och förtätning är två högst aktuella ämnen idag inom hållbar stadsutveckling som har fått och får allt mer uppmärksamhet inom politiken och olika medier på senaste. Dessa ämnen är nära kopplade till den gröna miljön och dess betydelse för människa och miljö och utgör bakgrund för arbetet. READ MORE

 5. 5. Urbana odlingsrörelser återbrukarträdgårdsstadens visioner

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Lisen Hendeberg; [2010]
  Keywords : stadsodling; Urban Agriculture; trädgårdsstad; hållbar utveckling; köksträdgård; Wanås;

  Abstract : Uppsatsen är både ett teoretiskt arbete om stadsodling och en gestaltning av en köksträdgård.Under vintern 2010 åtog sig sju studenter uppdraget att skapa en experimentell köksträdgårdsom en fördjupning och vidareutveckling av 2009 års utformning av köksträdgården vidingången till Wanås skulpturpark. READ MORE