Essays about: "åkerböna"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the word åkerböna.

 1. 1. Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ylva Johansson; [2022]
  Keywords : faba bean; Vicia faba minor; semiochemicals; kairomones;

  Abstract : Bönsmyg (Bruchus rufimanus) är en skadeinsekt vars larv orsakar skada i åkerböna (Vicia faba minor L), vilket reducerar bönornas kvalitet och kommersiella värde. Detta projekts syfte var att testa och utvärdera doftfällor i kombination med fångstgrödor som en biologisk kontroll mot bönsmyg. READ MORE

 2. 2. Possible implementations of agrivoltaics in Sweden : With focus on solar irradiation and electricity production

  University essay from Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Author : Jennifer Suuronen; [2022]
  Keywords : solar; agrivoltaics; solar cells; integrated system; agriculture; solar irradiation;

  Abstract : With a need for rapid growth of renewable energy sources like photovoltaics, there will also be a competition of land. Agriculture and solar energy share the same optimum conditions of land to produce. But with a combination of the two on the same surface, a concept called agrivoltaic, that issue can be solved. READ MORE

 3. 3. Vicia faba determinate and indeterminate inflorescence genotypes : comparison of genetic variation at TFL1 locus

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Jenny Östberg; [2021]
  Keywords : Faba bean; growth habit; TERMINAL FLOWER1; genetic marker; legume; mutant;

  Abstract : Faba bean (Vicia faba L.) plants usually express an indeterminate inflorescence growth habit regulated by the gene TERMINAL FLOWER1 (TFL1) which allows the apical meristem to continuously produce new vegetative and reproductive plant parts. In turn, this prolongs the growth and flowering period and causes an uneven ripening of the pods. READ MORE

 4. 4. Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker : effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Nina Knutsson; [2021]
  Keywords : samodling; bondböna; åkerböna; dill; lök; morot; potatis; pumpa; squash; rödbeta; sallat; vitkål; ärta; ärt; intercropping; multicropping; mixed crop; companion crop; fava bean; dill; onion; carrot; potato; pumpkin; squash; beetroot; lettuce; cabbage; pea;

  Abstract : Ekologisk odling, med bevisade miljömässiga fördelar, ger ofta lägre skördar per hektar än konventionell odling. I denna uppsats samlas vetenskaplig information om hur samodling påverkar skörd och bakomliggande effekter som sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och näringsförsörjning vid samodling av tio frilandsgrönsaker: bondböna/åkerböna, dill, lök, morot, potatis, pumpa/squash, rödbeta, sallat, vitkål och ärtor. READ MORE

 5. 5. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Heli Lindeberg-Lindvet; [2020]
  Keywords : svenskodlade baljväxter; näring i baljväxter; odling av baljväxter; baljväxters miljöpåverkan; antinutritionella faktorer; sojabönan; gulärt; gråärt; gröna ärtor; lupin; linser; fababöna; bruna bönor; extrahering; extrudering; förädling; konsumentattityd;

  Abstract : Trots att utbudet av vegetariska produkter ökar i Sverige, är andelen produkter baserade på svenskodlade baljväxter i nuläget låg. Soja är en vanligt förekommande råvara, men är ofta importerad. De baljväxter som främst odlas i Sverige är olika former av ärter samt åkerbönor. READ MORE