Essays about: "åkermark"

Showing result 1 - 5 of 144 essays containing the word åkermark.

 1. 1. The Value Of Implementing API-First As A Methodology When Developing Apis

  University essay from Jönköping University

  Author : Jonatan Larsson; Ludwig Åkermark; [2021]
  Keywords : API; API-first; Code-first; Swagger;

  Abstract : Application Programming Interface (API) development is growing in popularity and because of that, it is more important than ever to develop high-quality APIs. There is often a rush to build APIs and therefore their design can suffer consequently. This may have a negative impact on the companies and consequently a poor user experience. READ MORE

 2. 2. Cereals as ‘leftover biomass’ : an analysis of Swedish cereal production from the perspective of feed-food competition

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Beatrice Tillgren; [2021]
  Keywords : feed-food competition; left-over biomass; low‐opportunity‐cost feedstuff; cereals; cereal quality; wheat; rye; barley; oats; Swedish cereal production;

  Abstract : In a time with climate change and a growing population it is important to use the arable land as effectively as possible to ensure food security and minimize environmental impacts. Currently, livestock production uses 70% of all agricultural land which highlights the competition between the usage of land for crops for feed rather than for human consumption. READ MORE

 3. 3. Inte bara en bisyssla : och multifunktionella skyddszoners roll för pollinatörers förekomst i åkermark

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elsa Rozenbeek; [2021]
  Keywords : pollinatörer; pollinering; skyddszoner; blomsterremsor; biologisk mångfald; Samzoner;

  Abstract : Efterfrågan på pollinerade produkter från jordbruket ökar i takt med jordens befolkning. Samtidigt hotas pollinatörers existens av mänsklig omvandling av deras livsmiljöer och ett varmare klimat. READ MORE

 4. 4. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Johansson; [2021]
  Keywords : kolcykel; mineraljord; organogen jord; certifiering; mullhalt;

  Abstract : Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. READ MORE

 5. 5. Markanvändning och kolbalans : beräkning av nettoutsläpp av koldioxid för SLU:s markanvändning

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Camilla Lindberg; [2021]
  Keywords : markanvändning; koldioxidberäkning; klimatrapportering; skogsmark; åkermark; betesmark;

  Abstract : SLU äger såväl skogsmark, åkermark som betesmarker runt om i Sverige som påverkar kolinlagring och utsläpp på olika sätt – denna rapport kartlägger denna kolbalans och beräknar årliga nettoutsläpp av koldioxidekvivalenter. Beräkningar för kolbalansen hos SLU:s markanvändning har inte tidigare gjorts och därmed inte inkluderats i universitets årliga rapport om koldioxidutsläpp. READ MORE