Essays about: "åkermark"

Showing result 1 - 5 of 118 essays containing the word åkermark.

 1. 1. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hanna Falk; [2019]
  Keywords : dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

  Abstract : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. READ MORE

 2. 2. Causes and impact of surface water pollution in Addis Ababa, Ethiopia

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Malin Eriksson; Jonathan Sigvant; [2019]
  Keywords : Akaki river; E. coli; health risk; interview study; irrigation; physico-chemical parameters; water samples; Akaki; E. coli; fysikalisk-kemiska parametrar; hälsorisker; intervjustudie; vattenprover;

  Abstract : Surface water is globally becoming more and more a scarce resource, and in Addis Ababa the capital of Ethiopia, river water quality has been degraded due to anthropological forcing for many years. Therefore, the study objective was to investigate causes and impact of surface water pollution in Kebena and Great Akaki rivers. READ MORE

 3. 3. Bygga, bruka eller bevara i Stockholms län : en kvalitativ studie om jordbruksmark i översiktsplaneringen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Hansén; [2019]
  Keywords : jordbruksmark; översiktsplanering; markanvändning; exploatering; kommunal planering; tidsgeografi; plan- och miljöperspektiv;

  Abstract : Med klimatförändringar och växande befolkning kan det bli brist på odlingsbar mark i framtiden. I urbana områden ställs jordbruksmarkens bevarande ofta mot konkurrerande intressen och eftersom exploaterad mark i princip inte kan återtas för livsmedelsproduktion, är hushållning med jordbruksmark en angelägen fråga. READ MORE

 4. 4. Afforestation of open land in Sweden : a case study of Sjöbo Municipality

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Josefin Alice Maria Svensson; [2019]
  Keywords : afforestation; open land; pasture; biodiversity; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Snabba förändringar i landskapet kan orsaka stora problem för olika ekosystemtjänster, speciellt när förändringarna sker i utsatta landskap. En sådan förändring har skett i Sverige de senaste hundra åren då skog har planterats på övergivna hagar, eller i vissa fall, även planterats på åkermark. READ MORE

 5. 5. Selenium in soil and winter wheat : analysis of soil-crop-inventory data

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Olof Sundström; [2018]
  Keywords : soil pH; soil organic matter; cadmium in crops; selenate; selenite; dietary selenium intake; Triticum aestivum; wheat;

  Abstract : This study examined what variables that affect selenium (Se) concentrations in Swedish soils and winter wheat grains. The possibility and necessity of a Swedish Se-fortification program is also discussed. READ MORE