Essays about: "åldersbedömning"

Found 4 essays containing the word åldersbedömning.

 1. 1. Age Prediction in Breast Cancer Risk Stratification : Additive Value of Age Prediction on Healthy Mammography Images in Breast Cancer Risk Models

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johanna Peterson; [2022]
  Keywords : Image Analysis; Age Prediction; Mammography; Breast Cancer; Convolutional Neural Networks.; Bildbehandling; åldersbedömning; mammografi; bröstcancer; Convolutional Neural Networks.;

  Abstract : Breast cancer is the most common cancer type for women worldwide. Early detection is key to improve prognosis and treatment success. A cost-efficient way of finding breast cancer early is mammography screening on a population basis. A major issue with mammography screening is in-between screening cancers. READ MORE

 2. 2. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Varvara Papamargariti; [2019]
  Keywords : human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Abstract : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. READ MORE

 3. 3. Age Assessment of Unaccompanied Minors in Sweden and the Rights of Children

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Emil Johansson; [2019]
  Keywords : EU law; public international law; age assessment; unaccompanied minor; migration; asylum; Sweden; medical age assessment; radiological age assessment; benefit of the doubt; burden of proof; burden of inquiry; children s rights; human rights; medicinska åldersbedömningar; åldersbedömning; RMV; shared duty of fact finding; presumption of minority; prima facie child; Law and Political Science;

  Abstract : In 2015, Sweden saw a large influx of asylum-seekers into the country, many of whom claimed to be unaccompanied minor. Without personal documents to attest their age, the authorities often doubted these claims of minority, prompting a need for age assessment. READ MORE

 4. 4. Please state your age - An evaluation of the age assessment of unaccompanied minors seeking international protection in Sweden and whether such practice is in compliance with international and regional obligations

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Nina Hansson; [2015]
  Keywords : Benefit of the doubt; Unaccompanied minors; Migration law; Age assessment; Åldersbedömning; medical examination; Best interest of the child; Law and Political Science;

  Abstract : Det är vanligt förekommande att stater utför åldersbedömningar av ensamkommande barn när de ansökt om internationellt skydd. Då Sverige är den medlemstat som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn i Europa är det särskilt vanligt att åldersutredningar behöver utföras varvid det ämnar sig att närmare granska Sveriges tillvägagångssätt för en sådan åldersbedömning. READ MORE