Essays about: "återhämtning"

Showing result 1 - 5 of 150 essays containing the word återhämtning.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 3. 3. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Keywords : Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Abstract : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. READ MORE

 4. 4. ATT ARBETA PÅ EN KVINNOJOUR UNDERCORONAPANDEMIN -En kvalitativ studie om jourkvinnors upplevelser av arbetet med våldsutsatta kvinnor

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Author : Freja Björk; Jonna Lindström; [2021]
  Keywords : Emotional labor; coping strategy; emotions; women’s shelter workers; women’s shelter; Covid-19 pandemic; Hochschild; Emotionellt arbete; hanteringsstrategi; känslor; jourkvinnor; kvinnojour; Covid-19; coronapandemin; Hochschild;

  Abstract : The Covid-19 pandemic has put Sweden in a new and challenging situation. Several of thewomen's shelters in Sweden have reported an alarming pressure as a result of increased casesof women and children in vulnerable situations. READ MORE

 5. 5. Inappetens hos hund : åtgärder samt inverkan på återhämtningsförmåga

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emelie Björklund; Pernilla Lindh; [2021]
  Keywords : enteral nutrition; immunförsvar; näringsintag; näringsstöd; parenteral nutrition; stressvält; vävnadsläkning;

  Abstract : Inappetens är vanligt förekommande hos hundar inskrivna på djursjukhus. Vanliga bakomliggande faktorer innefattar stress orsakat av sjukhusmiljön, smärta eller medicinska tillstånd som nedsätter aptiten eller försvårar foderintag. READ MORE