Essays about: "återhämtning"

Showing result 1 - 5 of 110 essays containing the word återhämtning.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 2. 2. The Impact of Voltage Dip Characteristics on Low Voltage Ride Through of DFIG-based Wind Turbines

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Cheng Chen; [2019]
  Keywords : DFIG; wind power; low voltage ride through; power quality; voltage dip;

  Abstract : In last decade, there is a large increase in installed capacity of wind power. Asmore wind power is integrated into utility networks, related technologychallenges draw much attention. The doubly fed induction generator (DFIG) isthe mainstream choice for wind turbine generator (WTG) in current market andthe object of this thesis. READ MORE

 3. 3. A Return Maximizing Strategy in Market Rebounds for Swedish Equity Funds

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Carl Sävendahl; Erik Flodmark; [2019]
  Keywords : Applied Mathematics; Multiple Linear Regression; Swedish Equity Funds; Macroeconomics; Market Rebound; Fund Performance; Stocks; Tillämpad Matematik; Multipel Linjär Regression; Svenska Aktiefonder; Makroekonomi; Market Rebound; Fondavkastning; Aktier;

  Abstract : The growing interest in savings on the financial markets implicates that the competition is expanding and managers of Swedish equity funds need to create shareholder value, independent of the macroeconomic situation. The Swedish financial market experienced a rapid rebound during the first quarter of 2019, following the plunge in the preceding quarter. READ MORE

 4. 4. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Bäckström; Emil Olsson; [2019]
  Keywords : Friluftsliv; hälsa; naturstråk; naturområde; Svinskinnsskogen;

  Abstract : I dagens samhälle där stress ofta är en del av människors vardag är det viktigt att hitta tid och rum för återhämtning. Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående. READ MORE

 5. 5. Hundens mikrobiom efter antibiotikabehandling

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Adam Maccormack; [2019]
  Keywords : mikrobiom; mikrobiota; tarmbakterier; hund; antibiotikabehandling; antibiotikaresistens;

  Abstract : Hundens intestinala mikrobiom är ett komplext samspel av organismer med många viktiga funktioner som är essentiella för djurets välmående på en systemisk nivå. Användning av antibiotika är vanlig vid bakteriella infektioner, men vi vet lite om hur antibiotika påverkar hundens mikrobiom på lång sikt och vad följden av potentiella störningar i mikrobiomet skulle kunna vara. READ MORE