Essays about: "ögoninfektioner"

Found 4 essays containing the word ögoninfektioner.

 1. 1. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maja Jansson; [2019]
  Keywords : ren; renskötsel; ögoninfektioner; munhåleinfektioner; munslemhinna;

  Abstract : Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. READ MORE

 2. 2. Bakterier och svampar påvisade i ögonprover från svenska hästar samt bakteriernas antibiotikakänslighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Brantemar; [2018]
  Keywords : häst; okulär flora; bakterier; svampar; mykos; antibiotika; antimikrobiell känslighetstest; equine; horse;

  Abstract : Ocular infections are a frequent encountered condition in horses and veterinarians in both field and hospital practice are involved in therapy decisions. Before treatment of a suspected ocular infection, cytology along with culture and susceptibility testing is recommended to guide the choice of appropriate topical therapy. READ MORE

 3. 3. A Social Ekonomic Study of a Small-Scale Biogas Facility. : Designing and construction for a single household for the production of biogas from easily accessible substrates such as human faeces, household waste, garden waste and manure.

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Author : Viktor Nygren; [2013]
  Keywords : biogas; substrate; small-scale; firewood; hygienization; socio-economic; ;

  Abstract : Increased access to energy is a key factor to reduce poverty and to gain increaseddevelopment and prosperity.Access to energy is not equally distributed globally. On average a Swedish person consumesmore energy than 12 individuals in Tanzania.The Msambara village arose in the 1930s. READ MORE

 4. 4. Canine herpes virus 1 : faktorer som påverkar seroprevalensen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kristina Zachrisson; [2011]
  Keywords : herpesvirus; canine herpes virus 1; riskfaktorer; hund; reproduktionsstörningar; prevention; neonatal;

  Abstract : Canine herpes virus 1 (CHV-1) är en vitt utbredd smittsam patogen. Viruset tycks verka enzootiskt i hundpopulationer och ger upphov till en livslång latens hos infekterade djur. CHV-1 kan sedan reaktiveras vid exempelvis stress, som vid dräktighet. READ MORE