Essays about: "ökad lön"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words ökad lön.

 1. 1. Veterinärbrist eller bristande arbetssituation? : en studie över svenska veterinärers arbetssituation och psykiska välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Felicia Hogrell; [2021]
  Keywords : arbetsmiljö; veterinäretik; moralisk stress; psykiskt välbefinnande;

  Abstract : Branchorganisationen för svensk djursjukvård har under det senaste året larmat om en brist på legitimerade veterinärer. Samtidigt visar studier att veterinärer på många håll har en hög arbetsbelastning och upplever mycket stress i arbetet. READ MORE

 2. 2. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Keywords : arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Abstract : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. READ MORE

 3. 3. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Jakob Henningsson; [2019]
  Keywords : Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Abstract : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. READ MORE

 4. 4. Skogsmaskinförares upplevelser av hur arbetsgivare hanterat föräldraledighetsfrågan

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Christer Schedvin; [2019]
  Keywords : skogsbruk; maskinförarbrist; jämställdhet;

  Abstract : Inom skogsbruket och i yrkesgruppen maskinförare är uttaget av föräldraledighet lågt i jämförelse med många andra branscher. Något annat som präglar skogsbranschen är att den är starkt mansdominerad och att det råder en brist på skogsmaskinförare. Bristen befaras bli ännu större inom en tioårsperiod. READ MORE

 5. 5. Hur mindre ideella organisationer motiverar sina volontärer : en fallstudie hos S:t Petrus scoutkår

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Aziz George; Jeff Ravelius; [2019]
  Keywords : motivation; ideellt arbete; ideella organisationer; altruism; kommunikation;

  Abstract : Ideella organisationer utgör en viktig samhällsnytta. Forskare menar till och med att utan altruistiskt arbete som ideella organisationer bygger på hade civilisationen dött ut för länge sedan. Inom företagsekonomisk forskning placeras ideella organisationer i en tredje sektor mellan den privata och offentliga. READ MORE