Essays about: "östrus"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word östrus.

 1. 1. Artificiell insemination och embryotransfer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofie Kieri; [2018]
  Keywords : assisterad reproduktionsteknologi; artificiell insemination; embryotransfer; hund;

  Abstract : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva artificiell insemination (AI) och embryotransfer (ET) för hund. Den tar upp vad det finns för olika alternativ vid AI och jämför dessa med varandra. För ET är syftet att titta närmare på hur långt forskningen har kommit inom området och ta upp möjligheter och svårigheter med ET hos hund. READ MORE

 2. 2. En deskriptiv studie av normal förlossning och dystoki hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Kinhult; [2018]
  Keywords : dystoki; hund; dräktighet; förlossning;

  Abstract : Hundavel ökar i popularitet och att ha en god förståelse för hur normal dräktighet och förlossning går till är därför viktigt. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva det normala i förhållande till när det uppstår komplikationer under förlossning. READ MORE

 3. 3. Etiologi patogenes för pyometra hos hund och katt : likheter och skillnader mellan djurslagen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Fredriksson; [2016]
  Keywords : pyometra; livmoderinflammation; hund; tik; katt; dog; bitch; cat; queen;

  Abstract : Pyometra är en allvarlig sjukdom som drabbar nära 25% av våra svenska intakta tikar innan 10 års ålder och 2,2% av våra katthonor innan 13 års ålder. Sjukdomen kännetecknas av en inflammation i livmoderväggen med ansamling av var i lumen. READ MORE

 4. 4. Reproductive physiology of the female cat

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Petersen; [2015]
  Keywords : reproduction; cat; queen; estrous cycle; ovulation; pregnancy; pseudo-pregnancy; reproduktion; katt; honkatt; löpcykel; ovulation; dräktighet; pseudodräktighet;

  Abstract : The cat is one of our most common pets. Understanding the reproductive physiology of the queen is important, not only for the knowledge of our domestic cats but also for wild undomesticated feline species, many of which have been reported endangered. READ MORE

 5. 5. Lejons optimala gruppstorlek med hänsyn till jakt och reproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofia Carlin; [2015]
  Keywords : gruppstorlek; lejon; group size; lion; optimal;

  Abstract : Att leva i flock har flera fördelar, men trots detta är lejon det enda flocklevande kattdjuret. Flocken består av en grupp besläktade honor och deras ungar som domineras av en grupp hanar. Individerna är ofta utspridda i reviret i mindre grupper. READ MORE