Essays about: "överbyggnad"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word överbyggnad.

 1. 1. Wood powder production with a novel milling technology : analysis of specific energy consumption and of the product’s bulk properties

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Tobias Holdo; [2020]
  Keywords : log mill; hammer mill; tapped density; loose density; hausner ratio; biomass; flowability;

  Abstract : The interest for lignocellulose biomass has grown strongly in the last decades due to its potential to substitute fossil fuels. Pre-processing of biomass is of-ten needed to enable utilization of its full potential. A common pre-processing step is milling where the biomass is fractionated into wood powder usable for e.g. READ MORE

 2. 2. Kontroll av projekterade tjocklekar på sättlager och sätt- och fogmaterialets kornstorleksfördelning i överbyggnader i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Daniel Isgren; [2020]
  Keywords : sättlager; fogmaterial; kornstorleksfördelning; överbyggnad; bärlager; halvelastisk beläggning; naturstenshällar;

  Abstract : Bärlagret är det översta bärande skiktet i överbyggnaden. När ytor belagda med naturstenshällar och markbetongplattor besiktigas används oftast endast okulär observation trots att beställaren har rätt ”utöva den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig” (Byggandets kontraktskommitté , 2014). READ MORE

 3. 3. Överbyggnadsmaterial vid anläggning av hårdgjorda ytor : vilka rekommendationer finns och vilka material används?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jan Pontus Eriksson; [2019]
  Keywords : anläggning; hårdgjorda ytor; fraktion; överbyggnad; samkross; makadam; grus;

  Abstract : Avsikten med det här arbetet är att försöka få en överblick över vilka typer av ballastmaterial under det övre slitlagret i en överbyggnad som projektörer föreskriver samt om det överensstämmer med vad anläggningsföretag använder. Företag som säljer ballastmaterial saluför en mängd olika typer av material i olika storlekar. READ MORE

 4. 4. Increasing Photovoltaic penetration rate on isolated grid using storage, overbuilding and curtailment: Case study of the Reunion Island

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Théo Chamarande; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : In the global context of GHG emissions reduction, insular isolated grids which are the most vulnerable systems in terms of fossil fuel dependency have to conduct their energy transition. Conventional units using fossil fuels are well adapted to those systems because they are dispatchable, reliable and flexible, so they can easily respond to grid requirements. READ MORE

 5. 5. Finite Element Analysis of the Dynamic Effect of Soil-Structure Interaction of Portal Frame Bridges - A Parametric Study

  University essay from KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Author : Turgay Dagdelen; Shaho Ruhani; [2018]
  Keywords : Soil-Structure Interaction; Railway Bridge; Portal Frame Bridge; Dynamic Analysis; Parametric Study; Nonlinear Analysis; Jord-struktur interaktion; Järnvägsbro; Plattrambro; Dynamisk analys; Parametrisk studie; Icke-linjär analys;

  Abstract : In Sweden, the railway sector currently faces the challenge of developing its first high-speed railway line, in response to the need to provide faster domestic and international transport alternatives. High-speed train passages on railway bridges can cause resonance in the bridge superstructure, which induce high accelerations that should not exceed the limits stipulated in the current design code. READ MORE