Essays about: "överlåta"

Found 5 essays containing the word överlåta.

 1. 1. Generationsskifte utanför släkten

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jesper Englund; Tobias Högborg; [2018]
  Keywords : generationsskifte; ägarskifte; övertag; alternativ; överlåta;

  Abstract : Lantbrukaren är idag en åldrande yrkeskategori där behovet av en efterträdare blir större. Lantbrukaren har två val: att sälja eller att genomföra ett ägarskifte. Traditionellt sker detta ägarskifte inom familjen. READ MORE

 2. 2. Internet of Things : The Potential Influence of Enterprise Buyers on the Security of IoT

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : John Mozayani; [2018]
  Keywords : Information and Communications Systems Security; Information Security; Internet of Things; IoT; Accountability; Business Models; Innovation and Growth; Consumer Awareness and Advocacy; Customer Experience; Customer First Mindset; Value Proposition; Enterprise Buyers; Informations- och Kommunikationssystem Säkerhet; IoT; Ansvar; Affärsmodeller; Innovation och Tillväxt; Konsumentmedvetenhet och konsumentskydd; Kundupplevelse; Kundens förstånd; Värdesättning; Företags Köparen;

  Abstract : While IoT safety and security incidents continue to increase in frequency, scope and severity, there remains a gap in how the issue will be addressed. While the debate continues within academia, industry standards bodies, government and industry media, new entrants continue to rapidly enter the market with cheaper more powerful products with little incentive to address information security issues. READ MORE

 3. 3. Three-dimensional subdivision for the separation of residential and premises - A qualitative study of the underlying factors

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Ebba Wikström; Hedvig Waller; [2016]
  Keywords : Tredimensionella fastigheter; avstyckning; Tredimensionell fastighetsbildning; bostäder; lokaler; Three-dimensional real estate; subdivision; three-dimensional real property; residential; premises;

  Abstract : In 2004 a new law that allowed the formation of 3D - real estate, ie properties that are limited in both the vertical and horizontal direction and consists of a closed volume. The introduction of 3D buildings were met good by both construction companies and individuals, but in the early years after the introduction the extent of land holdings became lower than expected. READ MORE

 4. 4. Telecommunication Services’ Migration to the Cloud : Network Performance analysis

  University essay from KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Author : Isaac Albarrán Munoz; Manuel Parras Ruiz De Azúa; [2012]
  Keywords : Cloud comuting; telecommunication services; MSC-S; virtualization; and geo-distribution;

  Abstract : Nowadays, telecommunication services are commonly deployed in private networks, which are controlled and maintained by the telecommunication operators themselves, by co-location services providers, or, to some extent, by their hardware and software providers. However, with the present development of cloud computing resources, one might consider if these services could and should be implemented in the Cloud, thus taking advantage of cloud computing’s high availability, geographic distribution, and ease of usage. READ MORE

 5. 5. Electronic bill of lading

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Björn Svensson; [2011]
  Keywords : electronic bills of lading; shipping; transportation; Maritime law; Law and Political Science;

  Abstract : Detta examensarbete behandlar ett aktuellt ämne – utmaningarna i att implementera elektroniska konossement i den internationella handeln. Många fördelar kan erhållas om de införs, exempelvis en bättre miljö, lägre kostnader för dokumentation och en enklare metod för att sluta avtal. READ MORE