Essays about: "övervikt."

Showing result 1 - 5 of 82 essays containing the word övervikt..

 1. 1. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Therese Johansson; Emma Lundberg; [2020]
  Keywords : katt; djuromvårdnad; övervikt; fetma; viktminskning; viktkontroll; viktnedgång; viktminskningsdiet; nutrition; metabol diet; metabolt foder; torrfoder; våtfoder;

  Abstract : Övervikt och fetma är ett vanligt problem hos tamkatter. Detta påverkar hälsotillståndet hos djuret och kan leda till en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar samt till en försämrad livskvalitet. Det är därför essentiellt att övervikt och fetma behandlas. READ MORE

 2. 2. Övervikt hos svenska utställningshundar : prevalens och association med utställningsresultat

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tilda Feltenmark; Malin Krantz; [2020]
  Keywords : fetma; hund; hundutställning; rasstandard; utställningsresultat; övervikt;

  Abstract : Övervikt är idag ett vanligt problem hos hundar. I en studie från 2018 bedömdes 30 % av Sveriges hundar vara överviktiga. Övervikt är kopplat till många hälsoproblem som negativt påverkar både livslängd och livskvalité. Studier har tidigare visat att ägare ofta underskattar hullet på sina hundar. READ MORE

 3. 3. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Remon Yosri Kamel Azmy; Love Bromé; [2020]
  Keywords : fetma; hund; kroniska sjukdomar; riskfaktorer; övervikt;

  Abstract : Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. READ MORE

 4. 4. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Ekblad; [2020]
  Keywords : insekter; entomofagi; nya proteiner; Novel Foods; hållbarhet;

  Abstract : Att äta insekter – entomofagi – är någonting som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Med en globalt växande befolkning, högt tryck på redan pressade landarealer och naturresurser, klimatförändringar och globala hälsoproblem i form av både övervikt och undernäring står världen inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning. READ MORE

 5. 5. Dystoki och kejsarsnitt på marsvin : enkätstudie till veterinärer och marsvinsuppfödare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Stolzenberg; [2020]
  Keywords : dystoki; kejsarsnitt; marsvin; toxikos; dräktighetstoxikos; dräktighet;

  Abstract : Dystoki och andra dräktighetsrelaterade problem är relativt vanligt hos marsvin. Honan bör vara i lagom ålder och hull inför en dräktighet. Många marsvin som lever som sällskapsdjur lider av övervikt. Detta kan predisponera för problem vid dräktighet och förlossning. READ MORE