Essays about: "övervikt."

Showing result 1 - 5 of 97 essays containing the word övervikt..

 1. 1. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Keywords : Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Abstract : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. READ MORE

 2. 2. Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar : avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Erik Backman; [2021]
  Keywords : kalv; tillväxt; hull; juverparenkym;

  Abstract : I den här studien undersöktes kalvar som tilläts dia fritt från sina mammor, avseende hullutveckling och tillväxt av juverparenkym under den första månaden i livet. Detta eftersom det finns en oro att kalvar som får dia fritt blir överviktiga. READ MORE

 3. 3. Gröna värden i vården : en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Saga Agelii; [2021]
  Keywords : evidensbaserade design; hälsofrämjande design; salutogen design; trädgårdshistoria; vårdhistoria; sanatorium; psykiatrisk vård; brunnspark;

  Abstract : Under 1800-talet och tidiga 1900-talet betraktades natur och trädgård som centrala hälsofrämjande element i vården och samhällsbyggnationen. Natur och trädgård sågs som hälsans landskap i kontrast till industrialiseringens smutsiga städer där sjukdomar spreds till följd av trångboddhet och osanitära levnadsförhållanden. READ MORE

 4. 4. Possibilities of three Swedish wild grown macroalgae : a study of three wild grown macroalgae in Swedish water,Saccharina latissima, Ulva lactuca and Palmaria palmata, andthe potential of uses in aspect of nutrition

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Lisa Andersson; [2021]
  Keywords : Macroalgae; Ulva lactuca; Saccharina latissima; Palmaria palmata;

  Abstract : Macroalgae are an important energy source in several parts of the world and the popularity of algae has increased because of the specific properties. Due to the good gelling properties of macroalgae, algae derived products such as alginates can be used as additives commonly used as stabilizers in several food items. READ MORE

 5. 5. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kent Anders Mathiasson; [2021]
  Keywords : accelerometer; accelerometri; aktivitetshalsband; aktivitetsmonitor; felin; fysisk aktivitet; katt;

  Abstract : Andelen äldre katter ökar i Sverige och med åldern ökar diabetes och ledsjukdomar, som osteoartrit. Tidig diagnos av dylika sjukdomar är viktigt för katternas hälsa och välmående. READ MORE