Essays about: "ınsurance risk management"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the words ınsurance risk management.

 1. 1. How to Differentiate the Difference - A quantitative study on the determinants of discrepancies between expected and actual credit ratings in insurance companies

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Gustav Hellman; Henrik Walldén Persson; [2020-07-01]
  Keywords : Expected ratings; credit ratings; financial strength; discrepancy; earnings management; embedded value; IFRS; life insurers;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 2. 2. Managing Radical Technological Changes in the Swedish Insurance Industry: the Challenge of Regulatory Compliance

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Linnéa Lindahl; Julia Liu; [2020]
  Keywords : Absorptive Capacity; Insurance Industry; Innovation system; Multi-level perspective; RegTech; Regulatory Compliance; Sociotechnical system; Absorptionsförmåga; Försäkringsbranschen; Innovationssystem; Multinivåperspektivet; RegTech; Regelefterlevnad; Sociotekniska system;

  Abstract : This study concerns investigating an industry, i.e. system, which is subject to radical technological changes, and how actors within the system can enhance their innovation processes and manage technological shifts efficiently. READ MORE

 3. 3. A case for risk management in the Swedish housing market Studying the demand for market value insurance products in the Swedish metropolitan residential real estate market

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Kristofer Heinl; Hanna Lönnqvist; [2019-11-27]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Finance.... READ MORE

 4. 4. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
  Keywords : Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

  Abstract : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... READ MORE

 5. 5. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Keywords : risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. READ MORE