Essays about: "“härvaro”"

Found 1 essay containing the word “härvaro”.

  1. 1. Det soldyrkande folket! : en studie kring behov av skugga på våra badplatser, tillämpat i gestaltningsprinciper

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Helena Flodin; [2015]
    Keywords : badplatser; skugga; gestaltningsprinciper; “härvaro”; utforskande metod; Helsingborg;

    Abstract : Målet med detta arbete är att föreslå gestaltningsprinciper för skugga på badplatser där skugga saknas. I arbetet undersöks Helsingborgs stads 17 badplatser, för att se var det finns skuggplatser, vilka funktioner och service som finns samt utmärkande karaktärsdrag. READ MORE