Essays about: "•Strategic Management"

Showing result 1 - 5 of 992 essays containing the words •Strategic Management.

 1. 1. EMNC knowledge transfer - A case study on knowledge transfer between an Indian EMNC and an acquired developed country firm

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : William Abrahamsson; Mika Karppanen; [2019-03-19]
  Keywords : knowledge transfer; knowledge management; EMNC; international business; strategic asset;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 2. 2. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 3. 3. Cash greens everything around me? Identifying key barriers and drivers for advancing low-carbon investments in Denmark’s finance industry and evaluating the transition efforts of the industry

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Rasmus Bjerring Larsen; [2019]
  Keywords : Sustainability Science; Sustainable Finance; Climate Investing; Institutional Investors; Corporate Organisational Change.; Social Sciences;

  Abstract : Meeting international climate goals require a major reallocation of global investment portfolios. However, in 2016, 74%. of all assets under management were still socially and environmentally unchecked. READ MORE

 4. 4. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elna Laxmar; [2019]
  Keywords : automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Abstract : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). READ MORE

 5. 5. Learning enablers or strategy makers? : Senior executive leadership in knowledge management processes and activities

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Michael Hårdstål; [2019]
  Keywords : knowledge management; leadership; strategy; knowledge sharing;

  Abstract : Senior executives occupy central positions within organizations, and as such their leadership has significant impact on the outcomes of their companies, which is linked to the strategic fit between the knowledge management strategy, intellectual capital and the organizational culture. The purpose of this study is therefore to increase the understanding of how senior executives and their leadership in knowledge intense firms influence knowledge management processes and activities within their organizations. READ MORE