Essays about: "1700-talet"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the word 1700-talet.

 1. 1. I apotekarens trädgård : medicinalväxtodling i svenska apotekarträdgårdar med fokus på 1700-talet

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Sara Nyström; [2021]
  Keywords : apotek; apotekare; apotekarträdgård; apoteksträdgård; medicinalväxtodling; medicinalväxter; örter; läkeörter; farmakopé; 1700-tal; Collegium medicum; pharmacy; pharmacist; apothecary; apothecary garden; medicinal plants; herbs; pharmacopoeia; 18th century;

  Abstract : Detta arbete syftar till att ge en inblick i de svenska apotekarträdgårdar som uppstod under 1700- talet. Apotekarträdgårdarna var ett resultat av en särskild tidsanda. Under denna period eftersträvades bland annat oberoende, nytta och sparsamhet. READ MORE

 2. 2. En märr som hette Mor : de sista härjedalska hästkörarnas berättelser från tiden innan skogsbrukets mekanisering

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jon Nordström; [2021]
  Keywords : skogshistoria; timmerkörning; timmerhästar; Härjedalen;

  Abstract : I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet skedde en förändring i det agrara samhället och i det norrländska samhället. Från att bondesamhället innan varit nästintill helt självförsörjande öppnades genom industrialiseringen en möjlighet till annan utkomst i form av lönearbete. READ MORE

 3. 3. Vresboken : dåtid, nutid, framtid

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Puertas Hallberg; [2020]
  Keywords : vresbok; historia; skåne; växtsätt; mytomspunnet; träd;

  Abstract : Det fanns något lockande i ett ovanligt träd som nästan utrotades under 1700-talet, som varit andligt laddat i det förflutna och i att världens största bestånd av denna trädtyp kallad vresbok (Fagus sylvatica f. tortuosa) eller Freak beech som Kraft (1968) kallade den, växer geografiskt nära mig i Skåne. READ MORE

 4. 4. A palaeoecological study of the establishment of beech forest in Söderåsen National Park, southern Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Maja Damber; [2020]
  Keywords : Odensjön; southern Sweden; palaeoecology; pollen; macrofossils; lake sediments; Fagus sylvatica; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Denna studie fokuserar på en sedimentsekvens som hämtats från Odensjön, i Söderåsens nationalpark i Skåne, södra Sverige. Den undersökta sekvensen, som täcker de översta 86 cm av sedimenten, är unik på grund av dess väldigt tydliga årsvarv, som har möjliggjort en precis datering (Hertzman in prep.). READ MORE

 5. 5. Natural oak regeneration in response to selective cutting : restoration of temperate deciduous woodlands on abandoned agricultural land in Scandinavia

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Samuel Keith; [2020]
  Keywords : Light demanding species; selective cutting; restoration; ecosystem services; broadleaf dominated;

  Abstract : The natural regeneration of sessile oak (Quercus petraea (Matt.) L.) and pedunculate oak (Quercus robur L.) is largely uncertain across central Europe and Scandinavia. READ MORE