Essays about: "1800-talets parker"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words 1800-talets parker.

 1. 1. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Helmersson; [2016]
  Keywords : representativ park; representation; institution; 1800-talet; park- och trädgårdsutveckling; bildningsideal; Lund; järnväg; universitet; skola;

  Abstract : Parkmiljöer anlagda under 1800-talet som finns kvar idag har ofta en särpräglad karaktär, som inte sällan skiljer sig från de som anläggs idag, både med avseende på utformning och storlek. Vad beror den särskilda karaktären på som utmärker dessa äldre miljöer? 1800-talet var ett händelserikt århundrade, och mycket hände under det seklet som påverkade människors sätt att leva. READ MORE

 2. 2. Gyllebo Slott : parkens och trädgårdens historia, nutid och framtid

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Karolina Alvaker; Mia Blücher; Matilda Lindgren; EllaKlara Östling; [2010]
  Keywords : trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Gyllebo;

  Abstract : Gyllebo är en mycket vacker, historisk anläggning, belägen på en holme i den lilla Gyllebosjön, ungefär 1,5 mil nordväst om Simrishamn i Skåne. I denna rapport har vår uppgift varit att beskriva slottets park- och trädgårdshistoria genom århundradena. READ MORE

 3. 3. Rydboholms engelska park : historik och vårdprogram

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andreas Johansson; [2009]
  Keywords : historisk park; engelsk park; landskapspark; vårdprogram; Rydboholm;

  Abstract : The estate of Rydboholm is situated in the municipality of Österåker, north of Stockholm, Sweden, and has a long history dating back to the 14th century. Rydboholm was the home of several families of great national importance, such as the Finsta and Vasa clans. READ MORE

 4. 4. Halmstads Tivoli : en av södra Sveriges vackraste förlustelseplatser

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Johanna Ericson; [2007]
  Keywords : Tivoli; Norre Katt; Norre Katts park; Jac Ericson; Andreas Larsson; Halmstad; 1800-talets parker;

  Abstract : During the late 19: th century the park Tivoli in Halmstad, today called Norre Katts park, was known as one of the most beautiful amusementparks of southern Sweden. This is a description that hardly anyone would use to portray the park today. READ MORE

 5. 5. Näsbyholm - parken och de närmaste omgivningarna ur ett historiskt och nutida perspektiv

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Klara Sunnerdahl; Kristina Gustavsson; Linda Åkerlund; Robert Simonis; Mia Blücher; [2007]
  Keywords : trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Näsbyholm;

  Abstract : The goal of this work has been to search historical materials, to identify the park's historical development, to prepare proposals on measures and that work should be the basis for further research. The aim has been to train us in searching for and use of materials and to gain an understanding of the process of work with older plants. READ MORE