Essays about: "5 s program"

Showing result 1 - 5 of 106 essays containing the words 5 s program.

 1. 1. SOLAR ROOF - Roof potential investigation for installing PV system

  University essay from Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Forough Hosseini; Saba Salehi; [2020]
  Keywords : Solar roof; solar potential; PV system; Ventilation system; Photovoltaics; million-program buildings; Technology and Engineering;

  Abstract : By increasing the amount of CO2 emissions to the atmosphere because of using fossil fuel and the limitation of non-renewable energy sources, solar photovoltaics technology has been growing steadily and is thought to play an important role in the realm of future energies. The objective of this thesis is to investigate the potential of the rooftops for installing PV system on a small scale of 30 multifamily houses in Gothenburg divided into four categories of age, location, roof type, and ventilation system. READ MORE

 2. 2. Effekten av hanteringsträning på stressnivån hos hundar under klinisk undersökning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Emmer Granqvist; Lovisa Solid; [2020]
  Keywords : hund; stress; rädsla; stressreducering; klinisk undersökning; hanteringsträning; djuromvårdnad;

  Abstract : Stress och rädsla vid klinikbesök är ett vanligt problem för hundar, vilket riskerar att leda till att hundägare blir mindre benägna att uppsöka djurhälsovården. Syftet med detta arbete var att undersöka om regelbundna, korta träningspass i hantering kan bidra till att minska denna rädsla och stress. READ MORE

 3. 3. How Can Unit Pricing Be Employed and Improve Municipal Waste Management in Shanghai?

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Lan Li; [2020]
  Keywords : Pay As You Throw; Unit Pricing; Municipal Solid Waste Management; Source Separation; Waste Reduction; Recycling Behavior; Social Sciences;

  Abstract : China is on a transition to waste management charging reform and pursuing effective eco-nomic incentives on an individual level. Pay-As-You-Throw (PAYT)/Unit pricing is recog-nized as an important and effective means to waste prevention and source segregation ren-dered by the government mostly in the developed countries. READ MORE

 4. 4. Factors influencing the generation of carbon monoxide in fires partially suppressed through water mist application

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Haydn Lewis; [2020]
  Keywords : Fire safety engineering; water mist; fire suppression; carbon monoxide; water; combustion; Technology and Engineering;

  Abstract : Fires in the built environment typically consist of diffusion flames with inefficient mixing of fuel and oxygen, resulting in a degree of incomplete combustion and the generation of carbon monoxide. Fire suppression systems, used to control the growth and spread of fire, influence the combustion reaction process. READ MORE

 5. 5. Bakbenshältor av frånskjuts- och belastningstyp : beskrivning av diagnoser och smärtlokalisation

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Hanna Jönsson; [2020]
  Keywords : häst; hälta; bakben; frånskjutshälta; patognomont rörelsemönster; hältutredning; objektiv rörelseanaslys;

  Abstract : Ortopediska skador och lidanden är idag den största utslagsorsaken hos ridhästarna och även den vanligaste anledningen till varför hästägare söker veterinärhjälp i Sverige. Detta innebär en utmaning för veterinärerna eftersom utredningsgången baseras på visuell bedömning av rörelsemönstret och denna bedömning har visat måttlig till låg samstämmighet mellan veterinärer. READ MORE